Na konferenciji za medije, održanoj 08. aprila, koju je organizovao Memorijalni centar Staro sajmište povodom radova na montaži završnog dela tornja, o daljim radovima na ovom objektu i planovima za buduću rekonstrukciju ostalih sačuvanih autentičnih paviljona govorile su Krinka Vidaković Petrov, v.d.direktora Memorijalnog centra, Olivera Vučković, v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Aleksandra Šević, viši konzervator Zavoda, glavni projektant.

Aleksandra Šević, dipl. inž. arhitekture, viši konzervator Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i glavni projektant imenovana je da u ime Zavoda kao nadležne institucije zaštite nepokretnog kulturnog nasledja prati realizaciju i primenu mera tehničke zaštite za rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju objekta Centralna kula u okviru spomenika kulture „Staro sajmište – Logor Gestapoa“.

Aleksandra Šević podsetila da je Projekat rekonstrukcije, adaptacije i sanacije objekta Centralne kule u kompleksu Starog sajmišta u Beogradu izradio Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i da je Projekat dobio sve potrebne dozvole i saglasnosti aprila 2022.godine, čime su se stekli uslovi za početak realizacije radova na obnovi i zaštiti ovog izuzetnog objekta, prvog u nizu sačuvanih autentičnih objekata prvog beogradskog sajamskog kompleksa, koji će biti obnovljeni u okviru Memorijalnog centra „Staro sajmište“ u Beogradu.

Aleksandra Šević je istakla da su posle pažljive demontaže završnog dela tornja krajem avgusta 2022. godine, novi betonski elementi rešetkaste konstrukcije završnog dela tornja, u dimenzijama autentičnih, izradjeni na gradilištu. Nakon postizanja potrebne nosivosti, prva dva segmenta montirana su 08. aprila, a preostala tri i jarbol 9. aprila, na autentično i u konstruktivnom smislu očuvano, podnožje tornja „zvezdaste“ osmougaone forme. Kako je stanje autentičnog metalnog jarbola bilo očuvano, on je nakon restauracije i zaštite ponovo ugradjen na vrhu tornja. Ovim radovima su završene aktivnosti na konstruktivnoj sanaciji objekta. Radovi prve faze biće završeni do kraja sledećeg meseca, kada se nastavljaju radovi na realizaciji druge koji treba da budu završeni do kraja 2023. godine, u okviru koje će se izvesti svi instalacioni sistemi neophodni za buduće funkcionisanje objekta izložbene, istraživačke i muzejske namene, kao i radovi na njegovom enterijeru.

Projekat se finansira i realizuje uz nesebičnu i veliku podršku Ministarstva kulture Republike Srbije.