Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je u sklopu hitnih intervenvencija uradio sanaciju oštećenog postamenta spomenika Branislavu Nušiću, čime je sprečeno njegovo dalje devastiranje i vraćen izvorni izgled. U skladu sa konzervatorsko-restauratorskim regulativama, granitna ploča je očišćena i remontirana na svoju poziciju.

Spomenik Branislavu Nušiću se simbolično nalazi u blizini Narodnog pozorišta, na platou Zorana Đinđića, u opštini Stari grad, gde je podignut 22. juna 1993. godine. Vajar Zoran Ivanović predstavio je Nušića u stojećem položaju sa štapom u levoj ruci i polucilindrom na glavi. Bronzana skulptura je postavljena na postament od betonskog jezgra, koje je obloženo pločama crnog granitnog kamena.

Podsećamo da su 2019. godine izvođeni radovi na sanaciji ovog spomenika, pošto je štap bio uništen. Tom prilikom izvedena je restauracija i čišćenje bronze.

Važno je da zajedno brinemo o kulturnom nasleđu, a briga se ogleda i u svakodnevnim, malim stvarima, ali i sitnim intrvencijama usmerenim na zaštitu kulturnih dobara.

Spomenik Branislavu Nušiću nije pojedninačno utvrđen za kulturno dobro ali se nalazi u okviru kulturnog dobra „Istorijsko jezgro Beograda u Beogradu“, koje je utvrđeno za prostorno kulturno-istorijsku celinu Odlukom objavljenom u „Sl. glasnik RS“ br. 08/17.