U okviru hitnih intervencija Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda uradio je uslove i izvršio nadzor nad radovima na sanaciji grobnica srpskih velikana političara i državnika Nikole Pašića, armijskog  generala Serdar Janka Vukotića i istoričara, političara, narodnog poslanika i gimnazijskog profesora Radoslava Agatonovića. Grobnice se nalaze u nizu u prostornoj celini Arkade na Novom groblju u Beogradu. Radove koji su obuhvatili demonažu elemenata sva tri spomenika, zamenu oštećenih delova, brušenje i fugovanje sa završnim nanošenjem  vodoodbojne zaštite, je izuzetno kvalitetno,  tokom maja 2020. godine, izvelo JKP „Pogrebne usluge“. Navedeni radovi su uključivali i izradu nove ploče sa natipisom posvećenom ćerki Serdara Janka Vukotića, Vasiliji, koja je poput oca bila borac i patriota, učesnica balkanskih i Prvog svetskog rata i Mojkovačke bitke. 

Od osnivanja krajem devetnaestog veka do danas, na Novom groblju neprekidno su se taložile mnoge vrednosti i znamenitosti – nadgrobne kapele, dela mnogih poznatih arhitekata, brojna skulpturalna dela, radovi nekoliko generacija domaćih vajara koja čine najveću zbirku skulptura pod vedrim nebom, nadgrobnici, ograde i grobni mobilijar – dela umetničkih zanata, kamenorezačkog i kovačkog, neponovljiva ostvarenja koja definitivno oblikuju ambijent ovog groblja. Generacije Beogradjana su ovde sahranjivane, a medju njima i brojne znamenite ličnosti iz svih oblasti života. Zbog gotovo nemerljivih sveukupnih vrednosti, Novo groblje u Beogradu ima status spomenika kulture od velikog značaja za Republiku Srbiju.

Prostorna celina Arkade je dobila ime po prvobitnom idejnom projektu, po kome je na ovom prostoru postojeći zid duž sadašnje Ruzveltove ulice trebalo da bude završen u formi lukova (arkada). Nastala je u periodu 1926 – 1927. godine. Grobnice u ovoj prostornoj celi su ustupane porodicma značajnih ličnosti iz društveno-političkog života, ali i prodavane imućnijim gradjanima Beograda.