S obzirom na niz napisa objavljenih u medijima, a povodom informacija preuzetih od Foneta vezanih za kuću Laze Lazarevića u Hilandarskoj ulici br.7 u Beogradu, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je dužan da razjasni neistine koje se navode u Fonetovoj vesti.

Najpre, novinar Foneta Marko Dragosavić se nije zvanično obratio, a ni dobio nikakvu zvaničnu informaciju iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, iako se u saošptenju Foneta, citiraju reči ove institucije. Same informacije koju Fonet navodi, da se kuća Laze Lazarevića „ne nalazi od nedavno u zoni zaštite…“ i da se „radi na postupku ponovnog proglašenja…“ nisu tačne. U skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS“ br. 71/94, 52/11- dr. zakon i 99/11- dr. zakon) objekat u Ul. Hilandarskoj br. 7 u Beogradu se nalazi u okviru prostorno kulturno-istorijske celine „Kopitareva gradina“ koja je utvrdjena za kulturno dobro (Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 1091/3 od 27.12.1968). Status objekta i celine u kojoj se nalazi je nepromenjen od 1968. godine.

Često se navodi da je kuća pojedinačno kulturno dobro, odnosno spomenik kulture, ali ovaj objekat ne uživa status pojedinačnog kulturnog dobra, već je zaštićen kao deo prostorno kulturno-istorijske celine. Zabunu unosi tabla u obliku štita na samom objektu koja je postavljena tokom osme decenije 20. veka, kada je bilo uobičajeno da se na ovaj način obeleže spomenici kulture ili značajni objekti koji imaju spomenička svojstva, a nalaze se u prostorno kulturno-istorijskoj celini.

Restitucijom je objekat vraćen prvobitnim vlasnicima. U skladu sa odredbama Zakona o kulturnom dobrima, Zakona o kulturnom nasledju, ali i Zakona o stanovanju i održavanju zgrada vlasnici, odnosno korisnici objekata koji uživaju zaštitu, dužni su da ih čuvaju, održavaju i sprovode utvrdjene mere zaštite. Takodje napominjemo da je Direkcija za imovinu Republike Srbije radi sprečavanja nelegalnih ulazaka u objekat od strane neovlašćenih lica lica, uvela dvadesetčetvoročasno fizičko-tehničko obezbedjenje objekta.

Nadležnost Zavoda podrazumeva sledeće: ukoliko se preduzimaju bilo kakvi radovi na kući (sve vrste gradjevinskih radova, radovi na fasadi i krovu, radovi u enterijeru i dr), kako bi se očuvao njen izgled, svojstvo, namena i vrednosti, neophodno je da se od Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda pribave uslovi za preduzimanje mera tehničke zaštite na osnovu kojih se radi projekat i dokumentacija. Na projekat je potom potrebno pribaviti saglasnost. Do ovog trenutka Zavodu za zaštitu spomenika kulture se niko nije obratio u vezi bilo kakvim radovima koji se na objektu planiraju. Mišljenja smo da je ovu kuću neophodno obnoviti u skladu sa propisanim merama zaštite ovako vrednih objekata zaštićenih u okviru prostornih celina. Svesni smo stanja u kome je kuća, kao i neophodnosti da se pravne okolnosti što pre urede kako bismo i mi mogli da izdamo dokumentaciju iz naše nadležnosti.

Dodajemo da se Zavodu za zaštitu spomenika pre izvesnog vremena obratila „Nacionalna fondacija za humanu starost dr Laza Lazarević“ kojoj smo izdali saglasnost na zahtev da se urede dve spomen ploče na Kući Laze Lazarevića u Hilandarskoj br.7 u Beogradu.

Kuća Laze Lazarevića u Hilandarskoj ulici br. 7, predstavlja originalan primer prestoničke arhitekture sa kraja 19. veka i samog početka 20.veka, koja je očuvala svoj autentičan izgled do danas. Delo je arhitektonskih, ali kulturno – istorijskih vrednosti s obzirom na to da je u njoj živeo i radio veliki srpski književnik i lekar.