U maju mesecu kada naša kuća Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda obeležava svoj datum osnivanja 27. maj 1960. godine, tradicionalno se održavaju promocije naših izdanja.

Od svog osnivanja Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda se pored osnovne delatnosti bavio i izdavanjem publikacija koje imaju za cilj upoznavanje i afirmaciju kulturnog nasledja u njegovoj nadležnosti. Objavljene publikacije namenjene su kako stručnoj tako i široj javnosti. Za doprinos u okviru izdavačke delatnosti Zavod je na 66. Medjunarodnom sajmu knjiga dobitnik prestižne nagrade za izdavača godine.

Ciklus promocija najnovijih naučnih izdanja publikovanih 2023. godine, otpočeo je promocijom naučnog časopisa Nasledje o kojoj smo izvestili širu javnost, a nastavljen je promocijom drugog, dopunjenog izdanja monografije Nikola Nestorović autorke dr Marine Pavlović 21. maja 2024. godine. Kako je celokupan tiraž prvog izdanja rasprodat, a tokom pet godina se došlo do novih saznanja, drugo dopunjeno izdanje je upotpunjeno novim saznanjima uz znatno bolju grafičko/tehničku i vizuelnu opremu monografije. Izdavač monografije je Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, a kao suizdavači se potpisuju Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet i Orion art buks. O delu koje rasvetljava život i rad jednog od najznačajnijih stvaralaca arhitekture novijeg dobra, pored autora, govorili su dr Dubravka Djukanović, direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, prof. Vladimir Lojanica, dekan Arhitektonskog fakulteta. Moderator promocije je bila  Bojana Ibrajter Gazibara istoričarka umetnosti.

Promocija monografije Beogradska tvrdjava sa starih fotografija – čitanja i istraživanja Marka Popovića održana je 24. maja 2024. godine. Priredjivač ovog dvogodišnjeg zajedničkog projekta Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Arheološkog instituta je dr Vesna Bikić. U monografiji je prikazana obimna fototečka gradja o Beogradskoj tvrdjavi koju je dr Marko Popović decenijama prikupljao i sitematizovao u okviru projekta Beogradska tvrdjava Arhitektonskog instituta. O monografili na promociji su govorili dr Igor Borozan, dr Marina Pavlović i priredjivač monografije dr Vesna Bikić. Moderator promocije je bila  Bojana Ibrajter Gazibara istoričarka umetnosti.

Poslednja ovogodišnja promocija održana je 31. maja 2024 godine kada je predstavljena monografija Ar deko u srpskoj arhitekturi autora dr Milana Prosena. Ova naučna monografija donosi rezultate višegodišnjeg naučnog rada autora, zasnovanog na istraživanju većeg broja privatnih zaostavština srpskih graditelja, javnih arhivskih i muzejskih zbirki, sistematizuje odlike ar dekoa kao stila u srpskoj arhitekturi, dokumentujući, analizirajući i valorizujući brojna autorska dela, koja su u publikaciji ilustrovana originalnom projektnom dokumentacijom, starim i savremenim fotografijama, koje do sada nisu bile objavljivane u većoj meri. Izdavač publikacije je Zavod, a suizdavač Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzizet umetnosti u Beogradu. O ovom značajnom delu govorili su dr Tijana Antonijević, dr Dijana Milašinović Marić, dr Marina Pavlović, kao i autor dr Milan Prosen.