U ponedeljak 24.04.2023. u Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda održana je promocija monografija istoričarke umetnosti dr Saše Mihajlov pod nazivom „Arhitektonsko stvaralaštvo Josifa Najmana“ objavljena u izdanju Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Instituta za savremenu istoriju. Predstavljanjem ove monografije Zavod je otpočeo obeležavanje 63. godine od osnivanja.

Kako autorka navodi u predgovoru, monografija je namenjena naučnim poslenicima, istraživačima i tumačima istorije, arhitekture i urbanizma Beograda i Srbije, konzervatorima u službi zaštite nepokretnog kulturnog nasledja, kao i najširem krugu čitalaca, poznavaocima i ljubiteljima nacionalne istorije kulture.

Naučnu monografiju su predstavili dr Marina Pavlović, urednica monografije, naučni saradnik i pomoćnik direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, dr Bojan Dimitrijević, naučni savetnik i predstavnik suizdavača Instituta za savremenu istoriju i dr Aleksandar Kadijević, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i recenzent. Moderator promocije je bila Bojana Ibrajter Gazibara, diplomirani istoričar umetnosti.

Josif Najman (Beograd, 19.05.1894 – Beograd, 6.01.1951), srpski arhitekta jevrejskog porekla, jedna je od vodećih ličnosti na nacionalnoj graditeljskoj sceni prve polovine XX veka.Formirao se na Tehničkom fakultetu u Beogradu, da bi potom stečena znanja nadogradio u Školi lepih umetnosti [L’EcoledesBeaux-Arts] u Parizu. Paralelno sa usavršavanjem u francuskoj prestonici, radio je u projektantskom birou Nacionalne banke Francuske [Banque de France], specijalizujući se za projektovanje odredjene vrste objekata grafičke i štamparske industrije. Nakon povratka u Beograd osnovao je privatni projektantski biro i za veoma kratko vreme ostvario visoku stručnu afirmaciju kroz niz izvedenih objekata i industrijskih kompleksa preva shodno u urbanom prostoru Beograda, Skoplja, Bitolja i okoline Loznice, a potom i nizom konkursnih nagrada, projektantskih radova, nadzora i preduzimačkih poslova. Sa okončanjem Drugog svetskog rata, koji je proveo u zarobljeništvu i prinudnom egzilu,vratiose u Beograd gde je svoje profesionalno delovanje nastavio u administrativnim arhitektonsko-gradjevinskim i komunalnim strukturama uprave Grada Beograda, kao i na Arhitektonskom fakultetu.

Naredna promocija je planirana za sredu, 10. maj 2023.godine u 14 časova u sali Zavoda, kada ćemo predstaviti 23. broj naučnog časopisa Nasledje.