Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda svoju godišnjicu – 63. godine od osnivanja, obeležava ciklusom promocija najnovijih naučnih izdanja. U ponedeljak, 15. maja 2023. godine u 14 časova u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Kalemegdan, Gornji grad 14 predstavljana je monografija dr Biljane Mišić Srednja Evropa i Beograd: arhitektonski uticaji 1919 -1941.

Kao što i sam naslov monografije govori ovo delo se bavi transformativnim srednjoevropskim uticajima na arhitekturu međuratnog Beograda. Autorka dr Biljana Mišić u predgovoru navodi da je proces političke, društvene i umetničke emancipacije beogradske kulture, nakon Prvog svetskog rata, bio obeležen prisustvim različitih stranih uticaja. Tome su pogodovali različiti faktori – školovanje srpskih arhitekata u srednjoevropskim centrima, umetničke razmene na jugoslovenskom nivou, gostovanja najuticajijih inostranih izložbi. Monografija je zasnovana na doktorskoj disertaciji Srednjoevropski uticaj na razvoj beogradske arhitekture 1919-1941, odbranjenoj na Filozofskom fakultetu 2019. godine, za čije potrebe je autorka sprovela opsežno istraživanje pojava na kojima se srednjoevropska izvorišta mogu uočiti i tumačiti. Radeći u Dokumentacionom centru Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda dr Biljana Mišić je deo svog profesionalnog delovanja posvetila istraživanju, dokumentovanju i valorizaciji kulturnog nasleđa na teritoriji Beograda što je doprinelo izuzetnom poznavanju stilskih, umetničkih i arhitektonskih upliva u graditeljsko stvaralaštvo Beograda.

Naučnu monografiju su predstavili naučni savetnik dr Ranka Gašić, prof. dr Aleksandar Kadijević, prof. dr Tanja Damljanović Konli i autorka monografije dr Biljana Mišić Moderator promocije bila je Bojana Ibrajter Gazibara diplomirani istoričar umetnosti.

Saizdavač monografije je Institut za savremenu istoriju.