U okviru medjuinstitucionalne saradnje u petak 18.11.2022. godine stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda posetili su Muzej nauke i tehnike. Delatnosti Muzeja nauke i tehnike i Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda prepliću se u mnogim segmentima i samim tim dopunjuju kroz brojna istraživanja u cilju utvrdjivanja kulturnih dobara. Kako je medicina poseban i višeslojan segment, i bogat fond Muzeja nauke i tehnike koju vodi viši kustos Jelena Jovanović Simić, a zdravstvena arhitektura i izgradnja prvih bolnica u Beogradu, hronologija gradnje i razvoj prvih medicinskih službi uopšte, aktuelna tema kojom se Zavod bavi poslednjih nekoliko godina, tako je proizašla saradnja ove dve ustanove i dala pozitivne rezultate u naučne svrhe. Takodje, istorija farmacije je još jedna aktuelna tema, pa u saradnji sa Jelenom Manojlović kustoskinjom Muzeja istorije farmacije (u sastavu Muzeja nauke i tehnike) Zavod radi na istraživanju i valorizaciji prve veledrogerije u Beogradu. Fotograf Miloš Jurišić rukovodilac fotodokumentacije Muzeja, dugi niz godina saradjuje sa konzervatorima Zavoda u cilju dokumentovanja arhitektonskog razvoja Beograda kroz istorijsku fotografiju.

U toku je i zajednički rad na pripremi Odluke o proglašenju za spomenik kulture zgrade Muzeja nauke i tehnike koja zauzima značajno mesto u modernizaciji Beograda i predstavlja značajan deo industrijskog nasledja.

Prva opštinska električna centrala u Beogradu podignuta je 1892-1893. godine, nakon što je, na zalaganje predsednika Opštine Beogradske Nikole Pašića, prihvaćeno da se u srpskoj prestonici uvede električno osvetljenje. Centrala je počela rad 6. oktobra 1893. Oštećenja nastala u Prvom svetskom ratu uslovila su da se u periodu 1922-1928. godine podigne novi objekat u duhu moderne arhitekture. Prva opštinska električna centrala u Beogradu prestala je sa radom 1933. godine kada je podignuta nova centrala „Snaga i svetlost“. Danas se u objektu nalazi Muzej nauke i tehnike.

Foto: Miloš Jurišić