U poseti Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda su danas bili beogradski nadbiskup u miru monsinjor Stanislav Hočevar i fra Ilija Alandjak, župnik i dekan Franjevačke župe i samostana Svetog Ante Padovanskog. Sastanak sa direktorkom Zavoda Oliverom Vučković, arhitektom Jasnom Cvetić, rukovodiocem sektora za arhitektonsko-konzervatorske poslove i višim konzervatorom arhitektom Zoranom Tucićem, koji je bio ujedno i oproštajni od monsinjora Hočevara, ticao se dosadašnje, veoma uspešne saradnje na projektima obnove, ali i prezenzacije katoličkog nasledja u Beogradu. Predstavljen je projekat za konsolidaciju i sanaciju temelja tornja Crkve Svetog Antuna Padovanskog, koji uradio Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda u saradnji sa Gradjevinskim fakultetom u Beogradu i čija se realizacija očekuje u narednom periodu.