U okviru redovnih aktivnosti na utvrdjivanju stanja spomeničkog nasledja grada Beograda, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Olivera Vučković sa stručnim saradnicima je u prisustvu NJegovog Preosveštenstva Episkopa šumadijskog gospodina Jovana sa saradnicima, dana 29. oktobra 2021. godine, izvršila uvid u stanje svih objekata u prostoru manastira Pavlovac.

Uočeno je da je, posle opsežnih radova na rekonstrukciji, restauraciji i konzervaciji, koji su izvedeni sedamdesetih godina prošlog veka, došlo do degradirajućih promena na svim objektima manastirskog kompleksa i da bi bilo neophodno pristupiti etapnim radovima na sanaciji i tekućem održavanju.

S obzirom na ustanovljeni nivo kapilarne vlage u crkvi, potrebno je izvesti radove na drenaži okolnog tla i sanaciji od vlage zidova crkve. Prezentovane ostatke drugih objekata je potrebno očistiti, oprati, izblokovati i konzervirati vodoodbojnim premazima, a neophodno je izvesti i radove na sanaciji podzida i uleglog stepenišnog silaza, kojima se pristupa crkvi i prezentovanim objektima.

Očekuje se da će finansiranje potrebnih radova će biti obezbedjeno iz sredstava grada Beograda.

Manastir Pavlovac jedan je od najstarijih spomenika srpske srednjovekovne kulture na području grada Beograda. Sačuvani manastirski konak predstavlja redak primer profane, stambene arhitekture srednjovekovne Srbije. Pored crkve posvećene svetom Nikoli, u okviru kompleksa sačuvane su ruševine još tri objekta profane namene iz istog vremena. Prema svojim arhitektonskim karakteristikama crkva pripada grupi spomenika moravske škole na kojima je primetno preplitanje lokalnog graditeljskog iskustva i uticaja primorske arhitekture. Zidanje je ostvareno upotrebom lomljenog i polupritesanog kamena, bez upotrebe opeke.

Crkva je rekonstruisana, a prezentovani su ostaci priprate i okolnih objekata.

Ophodna staza oko crkve Svetog Nikole je u zastoru od kamenih ploča, nejednakog oblika i veličine. Ovakva vrsta materijalizacije upotpunjuje arhitektonske i stilske nasledjene karakteristike i vrednosti ovog izuzetnog manastirskog kompleksa iz prve četvrtine petnaestog veka, čiji se ostaci nalaze u ataru kosmajskog sela Koraćica kraj Pavlovačkog potoka, po kom je manastir dobio ime.

Manastir Pavlovac je utvrdjen za kulturno dobro od velikog značaja (Odluka o utvrdjivanju, “Sl.glasnik SRS” br. 28/83. god).