Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda posetio je Beogradski nadbiskup i metropolit Stanislav Hočevar sa saradnicima. Ova poseta je nastavak višegodišnje uspešne saradnje na unapredjenju i očuvanju kulturne baštine Beograda.

Glavna tema razgovora, kome su prisustvovali u ime Zavoda direktorka Olivera Vučković, dr Saša Mihajlov, rukovodilac sektora za istraživanje i valorizaciju i dokumentaciju i arhitekta viši konzervator Zoran Tucić, bila je obnova fasade zgrade Beogradske nadbiskupije u Ulici Svetozara Markovića br. 20. Zaključeno je da je neophodno da se, posle svih pripremnih radnji i izrade projektne dokumentacija, najpre izvrši čišćenje fasade od grafita, a potom pristupi obnovi fasadnog platna sa ornamentikom. Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda će vršiti konzervatorski nadzor nad izvodjenjem radova. Nadamo se da će predmetni posao biti završen u najskorije vreme kako bi se obezbedila zaštita i očuvanje spomenika kulture Beogradske nadbiskupije.

Beogradska nadbiskupija smeštena je od 1926. godine u zgradu nekadašnjeg Austrijskog poslanstva u Beogradu, koja je sagradjena 1884. godine. Jednospratna zgrada, okružena uredjenom baštom, spadala je u red značajnijih ostvarenja beogradske arhitekture osamdesetih godina XIX veka. Ime autora projekta, kao ni okolnosti u kojima je zgrada podignuta, danas nisu poznati. Zgrada je koncipirana u duhu tada vladajućeg akademizma s neorenesansnim elementima u obradi detalja fasade. Posebna pažnja je stavljena na obradu razudjene severne fasade zgrade, okrenute intimnoj atmosferi uredjenog, prostranog vrta. Zajedno sa kapelom iz 1888. godine, baštom i zgradom parohijskog ureda iz 1926. godine, zgrada Beogradske nadbiskupije čini jedinstvenu prostorno-funkcionalnu celinu. Godine 1981. Beogradska nadbiskupija je utvrdjena za kulturno dobro.