Zahvaljujući sredstvima koje je opredelio grad Beograd, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda izradio je Projekat sanacije i restauracije spomen obeležja na mestu pogibije kneza Mihaila Obrenovića u Košutnjaku, na osnovu zatečenog stanja i arhivske dokumentacije. Pre početka izvodjenja radova Spomen obeležje bilo je u veoma lošem stanju, kamen je bio prekriven naslagama patine i divlje vegetacije, grafitima i tragovima rdje. Lanci od kovanog gvoždja su korodirali a neki delovi su i nedostajali. Ograda unutar samog spomen obeležja bila je uklonjena, a neki njeni delovi bili su i ukradeni. Istočni zid okrenut prema glavnom putu je, pod pritiskom zemlje koja se nalazi unutar spomen obeležja, i vode koja se tu nakupljala, vremenom dobio ispupčenja, neki stubovi su bili nakrivljeni i van svog prvobitnog položaja.

Na spomen obeležju uradjena je restauracija kamenih zidova i stubova, koja je podrazumevala pranje i čišćenje kamena, čišćenje spojnica i fugovanje, restauraciju kamenog stepeništa na ulazu kao i drenažu tla unutar spomen obeležja radi rasterećenja nakrivljenog zida u budućnosti. Izvršena je i stabilizacija i vraćanje istočnog zida u prvobitni vertikalni položaj zajedno sa stubovima. Nakon svih ovih radova na kamenu, uradjena je konsolidacija kamena premazom koji ima i funkciju zaštite kamena od grafita i njegovog daljeg propadanja. Lanci od kovanog gvoždja i metalna ograda su takodje restaurirani, delovi koji su nedostajali i dotrajali su zamenjeni po uzoru na postojeće, odnosno prema detaljima iz arhivske dokumentacije.

Izvodjenje radova trajalo je mesec dana i Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda vršio i konzervatorski nadzor.

Srbija šume su postavile dve info table, dok je Zavod  priredio tekst o životu i političkom delovanju kneza Mihaila i samom mestu ubistva kneza Miloša.

U godinama posle tragične smrti kneza Mihaila u Košutnjaku, izvedena je ograda od kovanog gvoždja kojom je označeno samo mesto ubistva, a kasnije je podignuta i ograda od kamenih kvadera sa granitnim stubovima povezanim masivnim lancima od kovanog gvoždja. Takvim rešenjem je povećana ukupna površina spomen obeležja, sa simboličkim sadržajem kenotafa – grobnog mesta bez tela. Spomen obeležje na mesta ubistva kneza Mihaila u Košutnjaku poseduje kulturno-istorijsku vrednost kao memorijalni prostor vezan za istaknute ličnosti iz nacionalne istorije. Nalazi se u okviru prostorno kulturno-istorijske celine „Topčider“ koja je utvrdjena za kulturno dobro od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju.