Beograd je ove godine 11. i 12 oktobra domaćin Skupa povodom obeležavanja 60 godina od održavanja prve konferencije Nesvrstanih zemalja u Beogradu, ali i podizanja spomenika posvećenog ovoj konferenciji koji je Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, povodom ove godišnjice, obnovio.

Spomenik „Prvoj Beogradskoj konferenciji Nesvrstanih zemalja“ podignut je 1961. godine povodom Prve konferencije nesvrstanih zemalja u Beogradu. Izveden je u formi visokog obeliska od 25 metara, koji počiva na betonskom postamentu. Na njemu je postavljen natpis u bronzi, sa informacijom o datumu podizanja i datumu obnove, povodom Devete konferencije, avgusta 1989. godine.

Obelisk danas predstavlja arhitektonsko-urbanističku vrednost, urbani reper i značajnu istorijsku vrednost kao materijalno svedočanstvo Pokreta Nesvrstanih. Nalazi se u okviru prostorne kulturno-istorijske celine „Kosančićev venac“, koja je utvrdjena za kulturno dobro 1971. godine.

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda pripremio je tehničku dokumentaciju za sanaciju spomenika i vršio je nadzor nad izvodjenjem radova na obnovi ovog spomenika.

pre obnove

U zoni postamenta demontirana je devastirana kamena obloga, zajedno sa komemorativnom bronzanom pločom. Betonsko jezgro postamenta sanirano je reparaturnim malterom. Izrezane su nove ploče kamene obloge postamenta, dimenzija i završne obrade u svemu prema autentičnim, i istima je ponovo obložen postament spomenika. Nova kamena obloga premazana je antigrafitnom zaštitom.

Komemorativna bronzana ploča je očišćena i konzervirana, a potom ponovo montirana sa čeone strane postamenta.

Izvršena je pažljiva demontaža oštećene donje zone obloge obeliska izradjene od trapezasto profilisanog plastificiranog aluminijumskog lima. Posebna pažnja posvećena je privremenoj demontaži grbova grada Beograda izradjenih od čeličnih flahova, sa čišćenjem, bojenjem i ponovnom montažom, sve uz sanaciju veoma oštećenih ili nedostajućih zona limene obloge u okolini grbova. Kontaktna zona sa postamentom opšivena je plastificiranim aluminijumskim limom sa zaptivanjem i u pravilnim padovima.

nakon obnove

Radovi na sanaciji obeliska izvedeni su sredstvima Grada Beograda, u okviru programa Hitnih intervencija na spomenicima i spomen obeležjima na teritoriji grada Beograda. U isto vreme, JKP „Zelenilo-Beograd“ je izvelo radove na obnovi oštećenih staza i mobilijara parka, kao i radove na hortikulturnom uredjenju neposredne okoline spomenika.