U četvrtak 17. marta 2022. godine zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, Andrea Radulović, zamenica predsednika Skupštine grada Beograda, Marija Kuprešani, direktor JP „Beogradska tvrdjava“, Olivera Vučković, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Marina Pavlović, pomoćnik direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda obišli su početak radova na Zindan kapiji i završetak radova na obnovi fasade Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

fotografija Predrag Mitić

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je autor Projekta za izvodjenje rekonstrukcije, adaptacije i restauracije kompleksa Zindan kapije sa revitalizacijom kula, a investitor JP „Beogradska tvrdjava“. Gostima je predočen proces rekonstrukcije koji ima za cilj da se zaštite postojeća utvrdjenja i očuvanje zatečenog stanja sa što manjim brojem intervencija koje su nepovratnog karaktera, revitalizaciju postojećih prostora i dobijanje funkcionalnog galerijskog prostora.

fotografija Predrag Mitić

U okviru posete bio je predvidjen i obilazak zgrade Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, koja se nalazi na Gornjem gradu Beogradske tvrdjave. Uz kratak istorijat zgrade predstavljeni su nedavno završeni radovi na obnovi fasade.

fotografija Predrag Mitić