Usled otkazivanja ovogodišnjeg Beogradskog sajma knjiga Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda će umesto na Beogradskom sajmu ponuditi svoja izdanja u Svečanoj sali Zavoda. U toku cele nedelje od 25-29.10.2021. organizovana je prodaja publikacija Zavoda sa uobičajenim sajamskim popustom od 50%.

Podsećamo zainteresovane na naše kataloge nepokretnih kulturnih dobara u formi vodiča, edicije koja je pokrenuta u Zavodu 2008. godine sa do danas objavljenih 130 priča o kulturnim dobrima, na naučni časopis zavidnog renomea „Nasledje“ koji ima kategoriju M51 – vrhunski časopis nacionalnog značaja, a čiji je 22. broj upravo u pripremi, zatim na brojna i raznovrsna monografska izdanja, kataloge izložbi koje su priredili stručni saradnici Zavoda, kao i na zbornike naučnostučnih konferencija u organizaciji naše kuće.

Danas vam predtavljamo časopis „Nasledje“.

Naučni časopis „Nasledje“ osmišljen je u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda sa idejom da rezultati rada na istraživanju, proučavanju, valorizaciji i konzervaciji objekata kulturno-istorijskog značaja, budu publikovani i dostupni stručnoj i široj javnosti, kako bi se afirmisalo kulturno nasledje, kao i napori Zavoda na njegovom očuvanju i prezentovanju. Smatralo se da bogata dokumentacija Zavoda, nastajala od njegovog osnivanja 1960. godine, čini izvanredno polazište za časopis i zaslužuje da bude afirmisana.

U poglavljima – spomenička baština, konzervatorski pristup, izgubljena baština, kritički osvrt i prilozi, iznose se istorijska, arheološka, istorijsko-umetnička, arhitektonska i druga istraživanja, kao i valorizacija kulturno-istorijskog nasledja.

Prvi broj časopisa je publikovan 1997. godine. Logo je potpisao arh. Radomir Vuković, a naslovnu stranu, kao i niz narednih, dizajnirao je arh. Zoran Jakovljević, koji je bio i prvi glavni urednik. Potom je časopis uredjivao arheolog dr Marko Popović, a od 19. broja glavni urednik je dr Marina Pavlović doktor istorije umetnosti i diplomirani inženjer arhitekture – konzervator. Članovi uredništva su najrenomiraniji stručnjaci, vrhunski poznavaoci arhitektonskog nasledja: dr Aleksandar Kadijević, dr Nadja Kurtović Folić, dr Marina Nešković, dr Igor Borozan, dr Vesna Bikić, Saša Mihajlov, Vera Pavlović Lončarski i Nada Živković. Sekretari uredništva su Andjelija Milašinović i Teodora Merdanović. Časopis „Nasledje” ima kategoriju M51 – vrhunski časopis nacionalnog značaja. Naučna kategorizacija M51 „Nasledja“ kao vrhunskog časopisa nacionalnog značaja samo je potvrdila opravdanost ideje, trud i zalaganje kako osnivača, tako i Uredništva, autora i svih saradnika tokom dve decenije

Broj 22 časopisa „Nasledje“ je uveliko u pripremi i sa nestrpljenjem iščekujemo radove eminentnih stručnjaka koji se bave nepokretnim kulturnim nasledjem – istoričare umetnosti, etnologe, arheologe, arhitekte i restauratore-konzervatore, ali i mladih autora koji rezultate svojih istraživanja veoma rado objavljuju upravo u našem časopisu.