Projekat Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda „Nasleđe za decu“ je uspešno sproveden u osnovnoj školi „Ratko Mitrović“ drugi put u odeljenju četvrtog razreda. Autori projekta Ana Sibinović, dipl. etnolog, viši konzervator i Slađana Milojević, dokumentarista, konzervator priredile su prezentaciju o kulturnom nasleđu Beograda sa aktuelnom temom o restauraciji spomenika Vuku Karadžiću koji je prenet u atelje Zorana Kuzmanovića u Smederevo.

Đaci su se uključili u razgovor o Vuku Karadžiću, ali i o Dosuteju Obradoviću prepoznavši još jedan značajan spomenik kulture Dositejev licej u kojem je smešten Muzej Vuka i Dositeja i koji povezuje ta dva umna čoveka. Bilo je reči i o Sabornoj crkvi u čijoj porti su sahranjeni Vuk i Dositej zatim o školi Kralj Petar prvi i prvoj ženi arhitekti koja je projektovala ovu školu Jelisaveti Načić. Ove lekcije o nasleđu su uspešno savladali a onda je usledila igra kviza Beograd znam da čuvam koji se đacima veoma dopao. Na kraju su đaci dobili na poklon radnu svesku bojanku Nasleđe za decu koju su odmah počeli da rešavaju.