Na predlog Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 25.08.2023. utvrdila kafanu „Beli medved“ za spomenik kulture („Sl. glasnik RS”, br. 71/2023“).

Kafana „Beli medved“ je najstarija sačuvana kuća na prostoru prostorno kulturno-istorijske celine od velikog značaja „Staro jezgro Zemuna“. Jedina je sačuvana iz turskog perioda, pre 1717. godine. Istovremeno ona je i najstarija zgrada u Beogradu. Gradjena je u bondruku na nagnutom terenu. Dvojne je namene, na spratu su stanovi, a u prizemlju lokali. Prizemlje je otvoreno prema ulici, a na sprat se ulazi preko zidom ogradjenog dvorišta. Sprat je formiran oko otvorenog trema. Vremenom je zgrada pretrpela više prepravki, tako da je ranija kvadratna osnova izdužena dogradnjom u novom materijalu, a dobila je i jednospratni aneks na severnom delu. Ove dogradnje su već označene na planu iz 1830. godine. Raniji krovni pokrivač, šindra, zamenjen je ravnim crepom. Pod zgradom je iskopan lagum sa dva kraka dužine 10 m i 14 m i ozidan opekom. U prizemlju je bila kafana „Kod medveda“ odnosno „Beli medved“ sa popularnim limenim cimerom.

Kako bi objekat bio vraćen u funkciju, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je tokom 2021. godine izradio dva projekta, jedan je Projekat restauracija fasada kafane „Beli medved“, a drugi je Projekat rekonstrukcije, revitalizacije, sanacije i adaptacije kafane „Beli medved“.

U ime Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda pripremile su istoričarka umetnosti Aleksandra Dabižić, konzervator savetnik i arhitekta Ivana Filipović Yorke, viši konzervator.