Ovogodišnja, 17. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture (BINA 2022) u okviru svog programa „Good Urban Life/Dobar Urbani Život“ bavi se aktuelnim temama koje se odnose na urbano područje i život u gradu. Program je ovog puta izašao u prirodno okruženje. U nedelju 12.06. 2022. održana je šetnja pod nazivom “Humano-prirodno-urbano”, koju su vodile: Aleksandra Šević, viši konzervator iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Jelena Brajković, naučni saradnik Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Sanja Šovran sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i arhitekte Ružica Sarić i Danica Jovović Prodanović iz Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. Učesnici su imali priliku da dožive Zvezdarsku šumu kroz dobar primer integrisanja urbane prirode u urbane tokove i arhitektonsko okruženje.

Šetnjom kroz zaštićeno područje „Zvezdarske šume“, koja je 2013. godine utvrdjena za prirodno dobro, Sanja Šovran otkrila je zanimljive informacije o brojnim biljnim i životinjskim vrstama koje ovu oazu prirode nastanjuju, njihovom uzajamnom sadejstvu koje mi kao ljudi moramo da negujemo, a od Jelena Brajković, kustosa programasaznali smo šta je biofilični i regenerativni dizajn.

Spomenik kulture „Astronomsku opservatoriju“ koja se nalazi u zaštićenom prostoru Zvezdarske šume, kroz šetnju i priču o istoriji ove naučne institucije, izbor lokacije za izgradnju kompleksa davne 1929. godine kada je ovaj deo Beograda bio gola uzvišica na dalekoj periferiji uz Dunav, oblikovanju brojnih objekata koji čine kompleks kao i opus autora arhitekte Jana Dubovog, predstavila je arhitekta Aleksandra Šević. Analizirani su uzajamni uticaji prirodnog i kulturnog dobra, prirodnih i stvorenih vrednosti kao i njihov odnos i veza sa urbanim strukturama grada u okruženju i potrebama njihovih stanovnika. 

Poseban fokus na ljudsko stanje ostvaren je kroz dve dimenzije ljudskog funkcionisanja – mentalno i fizičko. Psihološkinja Biljana Ćulafić iz Centra za edukaciju, psihoterapiju i traumu Modus Vivendi System održala je seansu u prirodi na kojoj se razgovaralo o izazovima i psihološkim osobinama otporne i snažne ličnosti. Ljubitelji aktivnog boravka u prirodi savladali su osnovne tehnike pravilnog nordijskog hodanja, neophodne za aktivnu šetnju kroz šumu uz pomoć Marka Mihajlovića iz Beogradskog trkačkog kluba i uspešno održali kraći trening potvrdjujući kako aktivnosti na otvorenom podržavaju duh zajedništva i društvene povezanosti.

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je i ovom prilikom učestvujući u programima BINA 2022 promovisao nepokretno kulturno nasledje Beograda.

https://bina011.rs/

Foto Vladimir Živojinović