Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je i ove godine učestvovao u radu redovne godišnje skupštine Društva konzervatora Srbije, održane u periodu od 1. do 3. juna u Vranju.

Ana Sibinović, diplomirani etnolog-antropolog, viši konzervator Zavoda je u okviru sesije Kulturno nasledje posvećeno deci predstavila aktivnosti Zavoda u segmentu rada na popularizaciji i prezentaciji kulturnih dobara grada Beograda i programima edukacije. Medju brojnim aktivnostima u oblasti popularizacije kao što su izložbe, učešće na manifestacijama, saradnja sa medijima, posebno su predstavljeni projekti Beokul – gradska tura, namenjen srednjoškolcima i Nasledje za decu namenjen uzrastu predškolskog i nižim razredima osnovne škole.

Posebno je istaknuto da se ove godine navršava punih deset godina rada na projektu Beokul i da će se centralnom manifestacijom zaokružiti, ali i nastaviti dalji rad ovog uspešnog projekta. Predstavljena je i saradnja koju Zavod ima sa Beogradskim univerzitetima: Filozofskim fakultetom, Arhitektonskim fakultetom i Fakultetom primenjenih umetnosti u Beogradu za šta je Zavod dobio brojna priznanja. Posebno smo ponosni na rad sa decom iz Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju Stari grad, a takodje i sa osteljivom grupom slepih i slabovidih učenika za koje je posebno priredjen opisni tekst na Brajevoj azbuci.