Dan opštine Novi Beograd se obeležava 11. aprila u znak sećanja na dan kada su omladinske brigade 1948. godine započele izgradnju jedne od najvećih beogradskih opština.

Na prostoru Novog Beograda nalazi se jedno od najskorije zaštićenih kulturnih dobara, prostorno kulturno-istorijska celina „Centralna zona Novog Beograda“, a zona „Blokovi 1 i 2“ se nalazi u postupku utvrdjivanja za kulturno dobro. Neki od najmarkantnijih objekata ove opštine, ujedno i simboli celog grada, utvrdjeni su za kulturno dobro – spomenik kulture poput „Palate Saveznog izvršnog veća“, „Muzeja savremene umetnosti“, „Stambeno-poslovnog centra Geneks”, kao i niz drugih objekata.