Medju 6 crkava koje su na jučerašnjoj sednici Vlade Republike Srbije utvrdjene za kulturno dobro je i Crkva Svetog Arhandjela Gavrila u Šopiću, na teritoriji GO Lazarevac, za koju je stručna službe Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda pripremila Predlog odluke o utvrdjivanju.

Crkva se nalazi u seoskom kraju poznatom pod nazivom Crkveno polje, gde je na osnovu nekih izvora bila crkva brvnara iz 1815, podignuta na temeljima još starije crkve. Postojeća crkva je sagradjena 1869. godine kao jednobrodna neoklasicistički stilizovana gradjevina s petostranom oltarskom apsidom, plitkim pevnicama, trospratnim zvonikom kvadratnog preseka i neobaroknom kalotom. Deo prvobitnog neoklasicističkog ikonostasa razvijenog tipa iz 1908. godine, koji se nalazio u crkvi, sa ikonama za koje se pretpostavlja da su rad akademskog slikara Živka Jugovića, danas se nalazi u improvizovanoj kapeli parohijskog doma.

 U porti se sve do 1860. godine nalazilo starije groblje, kada je formiran kompleks opšteg seoskog groblja istočno od crkve. Od tada se u porti sahranjuju samo sveštena lica i podižu počasni spomenici – kenotafi. Svojom monumentalnošću naročito se ističe spomenik jugozapadno od crkve, podignut proti Aleksi Lazareviću, znamenitoj ličnosti Prvog i Drugog srpskog ustanka.

Stručni tim su koji je u ime Zavoda uradio Predlog odluke su viši stručni saradnici Zavoda – istoričarka umetnosti Irena Sretenović, arhitekta Zoran Tucić i fotograf Snežana Negovanović.