Univerzitet u Beogradu i Grad Beograd pozivaju studente završnih godina osnovnih i master studija da postanu deo 12. generacije polaznika programa univerzitetske radne prakse BG PRAKSA i iskoriste priliku za sticanje radnog iskustva u struci.

Ovog leta na preko 110 mesta u institucijama i preduzećima grada Beograda studenti Univerziteta u Beogradu imaće priliku da obave tromesečnu radnu praksu.

Svim polaznicima programa tokom tri meseca trajanja prakse biće obezbedjena novčana nadoknada. Angažovanje u programu, kao prepoznata relevantna vannastavna aktivnost studenata Univerziteta u Beogradu, nosi i dodatne /nekumulativne/ ESPB bodove.

Svaki polaznik prakse imaće neposredno odredjenog mentora iz reda zaposlenihu gradskim preduzećima, ustanovama kulture, bibliotekama, muzejima, sekretarijatima gradske uprave i opštinama koje učestvuju u programu.

U programu ove godine učestvuju sledeća preduzeća: JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, JP „Gradsko stambeno” , JKP „Beograd put“, JP „Beogradska tvrdjava“, JKP „Veterina Beograd“, JKP za javne garaže i parkirališta „Parking servis”, Turistička organizacija Beograda, JKP „Pogrebne usluge”, Direkcija za gradjevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JP za upravljanje javnim putevima „Putevi Beograda“, Privredno društvo Zoološki vrt grada Beograda; gradske opštine Savski venac, Zvezdara, Mladenovac, Barajevo i Zemun;ustanove kulture: Biblioteka grada Beograda, Biblioteka „Milutin Bojić“, Biblioteka „Dimitrije Tucović“ Lazarevac, Dom omladine Beograda, BITEF teatar, Muzej grada Beograda, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Istorijski arhiv Beograda, Kuća legata;Kancelarija za mlade, Gradsko veće, kao i 14 sekretarijata i službi Gradske uprave.

Konkurs sa svim detaljima o lokacijama i pozicijama za praksu, opisom posla, uslovima za svaku poziciju i potrebnim dokumentima nalazi se na sajtu Centra za razvoj karijere, na stranici http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/bgpraksa

Na istoj strani sajta istaknuti su važni datumi vezani za proces prijave, predselekciju, selekciju, odgovori na najčešće postavljena pitanja, link ka prijavnom formularu za konkurs, kao i “Vodič kroz konkurs” sa pozicijama organizovanim prema fakultetima.

Na konkurs se mogu prijaviti zainteresovani studenti završnih godina osnovnih i master studija u skladu sa navedenim uslovima konkursa za raspisane pozicije.

Za sve kandidate neophodno je da prilože skeniranu potvrdu o redovnom studiranju sa odgovarajućeg fakulteta.

Konkurs je otvoren od 5. aprila do 7. maja 2023. godine, a prvi dan prakse biće 1. jul 2023.

O PROGRAMU BG PRAKSA:

Program se realizuje od 2010. godine zahvaljujući uspešnoj saradnji Univerziteta u Beogradu i Grada Beograda, a osmislio ga je Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu. Program je rezultat zajedničkog nastojanja da što veći broj studenata Univerziteta u Beogradu stekne praktična znanja, veštine i relevantno radno iskustvo tokom studija i tako unapredi svoje akademsko obrazovanje; proistekao iz potrebe da se što većem broju mladih ljudi sa univerzitetskom diplomom pruži podrška u profesionalnom usavršavanju, ali i prepoznavanje važnosti ideje da koncept društveno odgovornog poslovanja postane integralni deo poslovnih strategija javnih preduzeća u Beogradu.