Dragi sugradjani,

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda u saradnji sa Fondacijom Milan Zloković, povodom obeležavanja jubileja „125 godina od rodjenja arhitekte Milana Zlokovića“, trenutno priredjuje izložbu pod nazivom – Arhitekt Milan Zloković i fotografija: beogradske ralizacije od 1924. do 1941. godine. U vezi sa tim, molimo vas da nam priteknete u pomoć i pošaljete nam stare fotografije kuće Nevene Zaborski u Dalmatinskoj ulici br. 79 iz vremena pre velike rekonstrukcije i izmena na uličnoj fasadi objekta. Dobrodošle su sve fotografije, profesionalne, radne ili iz porodičnih albuma. Arhitekta Zloković pripada pripada grupi najvećih i najuticajnijih autora medjuratnog perioda.

Otvaranje izložbe planirano je za 06.04.2023. godine. Izložba će biti dvojnog karaktera – jedan segment izložbe sa fokusom na fotografije samog autora biće priredjen u Ustanovi kulture Parobrod. Drugi segment koji se tiče sedam proglašenih spomenika kulture, kao i razmišljanja arhitekte Zlokovića na temu moderne arhitekture i odnosa funkcije i forme, biće priredjen u svečanoj sali Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.