БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА


  БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА И ПАРК      
                КАЛЕМЕГДАН


ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА ОБЕЛЕЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА И СПОМЕНИКА НА БЕОГРАДСКОЈ ТВРЂАВИ

                     
   Инвеститор:
  Јавно предузеће Београдска тврђава 

                  Одговорни пројектант:

         дипл. инж. арх. Ивана Филиповић 
         дипл. инж. арх. Невенка Новаковић

 


Завод за заштиту споменика културе града Београда © 2017.