7 Zahtev-za-izdavanje-Rešenja-o-davanju-saglasnosti-na-projekat-i-dokumentaciju-za-postavljanje-sredstva-za-oglašavanje