KRATKA BIOGRAFIJA

Rodjen u Beogradu 1963. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu sa odličnim uspehom. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu na temu „Kosančićev venac – urbana obnova i uredjenje” sa ocenom 10 i prosečnom ocenom u toku studija 8,09, gde je i aspsolvirao magistarske studije na smeru Zaštita, revitalizacija i proučavanje graditeljskog nasledja.

RADNO ISKUSTVO

2020–24 BEOSTANDARD  D.O.O, Beograd
Nadzor Investitora
2018–20 KALMAN  D.O.O, Beograd
Menadžer projekta
2016–18  DEL  D.O.O, Beograd
Glavni inženjer i punomoćnik kompanije
2015–16 KALMAN  D.O.O, Beograd
Glavni inženjer
2008–15 DEL  D.O.O, Beograd
Glavni inženjer i punomoćnik kompanije
2006–08 MOBIL BETON  D.O.O, Beograd
Glavni menadžer prodaje, rukovodilac baze i terenske ugradnje
2006–06 HEMIECO  D.O.O, Beograd
Vodeći arhitekt-konzervator
2005–06 MUZEJ GRADA BEOGRADA, Beograd
Član Upravnog odbora iz reda zaposlenih
2003–04 REPUBLIČKA AGENCIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, Beograd
 Član Upravnog odbora
2001–03 JAVNO PREDUZEĆE URBANISTIČKI ZAVOD BEOGRADA, Beograd
Član Upravnog odbora
1997–06 MUZEJ GRADA BEOGRADA, Beograd
Rukovodilac Odseka za arhitekturu i urbanizam
1991-97 ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE BEOGRADA, Beograd
Stručni saradnik-projektant

BEOGRADSKA TVRDjAVA I FORTIFIKACIJE
Autor, koautor

2005 Šanac (zemljano utvrdjenje) na Oplencu za snimanje filma „Tragom Karadjordja“ povodom 200 godina Prvog Srpskog ustanka – Glavni projekat rekonstrukcije, izvodjenje radova sa inžinjerskom jedinicom Vojske SCG, nadzor nad izvodjenjem radova, prezentacija.
1995 Podzid glasije pred spoljnom Stambol kapijom Beogradske tvrdjave – Predmer i predračun radova, izvodjenje radova, konzervatorski i obračunski nadzor nad izvodjenjem radova.
1995 Ravelin Kralj-kapije Beogradske tvrdjave – Projekat restauracije i konzervacije, izvodjenje radova, konzervatorski i obračunski nadzor nad izvodjenjem radova.
1995 Plato oko spomenika Pobedniku na Beogradskoj tvrdjavi – Izvodjenje radova, nadzor.  
1995 Postolje za teški tvrdjavski top na Beogradskoj tvrdjavi pred Sahat kapijom – Projekat rekonstrukcije (sa radioničkim detaljima), izvodjenje radova, nadzor, prezentacija.
1994 Postament za bistu Jovana Dučića na Kalemegdanu – Projekat, izvodjenje radova, nadzor.
1994 Zindan-kapija Beogradske tvrdjave – Projekat sanacije sa Predračunom radova.
1994 Kapija Savske padine na Beogradskoj tvrdjavi – Istraživanje, projekat rekonstrukcije, izvodjenje radova, konzervatorski i obračunski nadzor nad izvodjenjem radova.
1993 Most pred unutrašnjom Stambol kapijom Beogradske tvrdjave – Projekat rekonstrukcije sa predmerom i predračunom radova.

SAKRALNA ARHITEKTURA
Autor, koautor

2006 Hram Svetog Save u Beogradu – Restauracija i konzervacija arhitekture enterijera Hrama.
2006 Saborna crkva u Beogradu – Sanacija, restauracija i konzervacija glavne kapije porte Hrama.
1995 Manastir Rakovica u Beogradu – Sanacija manastirske celine (objavljeno u Glasniku DKS 21).
1994 Manastir Nikolje u Šatornji (centralna Srbija) – Obnova manastirske celine.
1994 Crkva Sv. Petra i Pavla u Košutnjaku u Beogradu – Sanacija manastirskog hrama.
1987 Manastir Sv. Blagoveštenja (Ovčar Banja) – Sanacija manastirskog konaka.
1986 Manastir Mileševa – Obnova i rekonstrukcija manastirskog starog Hana.

PROFANA GRADSKA ARHITEKTURA
Autor, nadzor, rukovodilac radova, učesnik u izvodjenju radova

2021 Rezidencijalni objekat u ulici Andre Nikolića 9 u Beogradu na Senjaku, Glavni izvodjač radova „ELIT GRADNJA" D.O.O. – Nadzor investitora „BEOSTANDARD” doo;
2020 Rezidencijalni objekat u ulici Gospodar Jovanova 28 u Beogradu na Dorćolu, glavni izvodjač radova „ELIT GRADNJA“ D.O.O. – Nadzor investitora „OLD TOWN 028” doo;
2016-18 Rezidencijalni objekat u ulici Heroja Milana Tepića 18 u Beogradu na Dedinju, Glavni Izvodjač radova „ISG“ D.O.O. – Punomoćnik i nadzor investitora „DEL”doo;
2014-15 Rezidencijalni objekat u ulici Užička 56 u Beogradu na Dedinju, Glavni izvodjač radova „ANDOZO“ D.O.O. – Punomoćnik i nadzor investitora „DEL”doo;
2012-13 Dvojna urbana vila u ulici Puškinova 22 u Beogradu na Senjaku, Glavni izvodjač Radova „ANDOZO“ D.O.O. – Punomoćnik i nadzor investitora „DEL“ doo;
2009-10 Rezidencijalni objekat u ulici Augusta Cesarca 21 u Beogradu na Dedinju, Glavni izvodjač radova „ANDOZO" D.O.O. – Punomoćnik i nadzor investitora „DEL“ doo;
2006-08 Zgrada u ulici Generala Rajevskog 1 u Beogradu, Glavni izvodjač radova „EUROKOŠAH“ D.O.O. – Učesnik u izvodjenju radova.
2006-07 Zgrada u ulici Držićeva 3 u Beogradu, Glavni izvodjač radova GZR „TEKA“ – Učesnik u izvodjenju radova.
2006-07 Objekat u ulici Mutapova 26 u Beogradu, Glavni izvodjač radova GZR „TEKA“ – Učesnik u izvodjenju radova.
2006-07 Objekat u ulici Držićeva 15 u Beogradu, Glavni izvodjač radova „INGRAP-OMNI“ – Učesnik izvodjenju radova.
2005 Objekat u ulici Mlatišumina 29 u Beogradu, Glavni izvodjač radova „PROMIS“ – Učesnik u izvodjenju radova.
2006 Objekat u ulici Braće Kovač 9 u Beogradu, Glavni izvodjač radova „PROMIS“ – Učesnik u izvodjenju radova.
2006-07 Objekat u ulici Mlatišumina 29 u Beogradu, Glavni izvodjač radova GP „GRADjEVINAR UB“ – Učesnik u izvodjenju radova.
2006-07 Objekat u ulici Gvozdićeva 17 u Beogradu, Glavni izvodjač radova GZR „PAJIĆ“ – Učesnik u izvodjenju radova.
2006-07 Objekat u ulici Djevdjelijska 7 u Beogradu, Glavni izvodjač radova „PAJIĆ INŽENJERING“ – Učesnik u izvodjenju radova.
2006-07 Objekat u ulici Djuke Dinića 12 u Beogradu, Glavni izvodjač radova „PAJIĆ INŽENJERING“ – Učesnik u izvodjenju radova.
2007 Objekat u ulici Šumatovačka 48 u Beogradu, Glavni izvodjač radova „EUROKOŠAH“ D.O.O. – Učesnik u izvodjenju radova.
2006 Vila Stevanović u ulici Vajara Djoke Jovanovića 35 u Beogradu, izvodjač radova „HEMIECO“ D.O.O. – Izvodjač radova na sanaciji i konzervaciji fasada objekta.
1998-2008 Nadzor i Rukovodilac radova nad izgradnjom, dogradnjom i rekonstrukcijom oko 40 stambenih i stambeno-poslovnih objekata na teritoriji grada Beograda (gradske opštine Zvezdara, Vračar, Čukarica, Voždovac, Savski venac);
1998-2000 Sistematizacija i programska obrada zbirke Odseka za arhitekturu i urbanizamMuzeja grada Beograda - 16.500 situacionih i katastarskih planova, fotografija i starih urbanističkih planova Beograda.
1999 Zgrada Uprave grada Beograda „Glavnjača“– Elaborat geneze zdanja sa ispravkama grešaka u javnom prostoru Beograda (nalog Sekretarijata za kulturu SGD, 1998).
1998 Spirtina kuća u Zemunu – Konzervatorski izveštaj o stanju objeta sa merama Tehničke zaštite.
1996 Dom Svetog Save u Beogradu – Glavni projekat restauracije i konzervacije fasada.
1996 Kompletne procedure proglašenja za spomenike kulture 10 objekata u Beogradu.
1995 Spomen Kosturnica 1914-1918. na Novom groblju – Dijagnoza oštećenja i Mere zaštite celine.
1995 Muzej Tome Rosandića – Analiza stanja spomenika sa predlogom Mera tehničke zaštite.
1995 Muzej Jovana Cvijića – Analiza stanja spomenika sa predlogom Mera tehničke zaštite.
1995 25 spomenika kulture na teritoriji Beograda – Mere tehničke zaštite svih spomenika kulture.
1995 Kuća Magdalene Osvald u Zemunu – Projekat restauracije fasade.
1994 Djumrukana (zgrada Carinarnice na Savskom pristaništu) – Projekat urbane obnove objekta.
1994 Kuća u Ulici Rajićevoj br. 12 u Beogradu – Projekat restauracije glavne ulične fasade.
1993 Muzej Vuka i Dositeja u Beogradu – Projekat, izvodjenje sanacionih radova, nadzor.
1993 Ograda Mašinskog fakulteta u Beogradu – Projekat i nadzor demontaže i montaže ograde.

USLOVI ZA PREDUZIMANJE MERA TEHNIČKE ZAŠTITE, NA NIVOU IDEJNIH PROJEKATA, ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE GRADA BEOGRADA

Autor, koautor (sa istoričarima umetnosti)

Beograd:

1997 23 Jug Bogdanova ul.
1997 12 Pavla Papa ul.
1996 6 Palmotićeva ul.
1996 33 Gospodar Jevremova ul.
1996 29 Palmotićeva ul.
1996 7 Djordja Jovanovića ul.
1996 16-18 Nušićeva ul.
1996 5 Pavla Papa ul.
1996 5 Vasilija Gaćeše ul.
1996 12 Solunska ul.
1995 20 Brankova ul.
1995 6 Palmotićeva ul.
1995 7 Zmaj Jovina ul.
1995 11 Solunska ul.
1995 18 Kosovska ul.
1995 2a Kapetan Mišina ul.
1994 Beogradska tvrdjava
1993 Beogradska tvrdjava

Zemun:

1996 39 NJegoševa ul.
1996 11 Lenjinova ul.
1996 46 Bežanijska ul.
1996 7 Fruškogorska ul.
1996 18 Visoka ul.
1995 18 Matije Gupca i Fruškogorska ul.
1995 18 Visoka ul.
1995 7 Dositejeva ul.
1995 40 Sibinjanin Janka ul.
1995 66 Cetinjska ul.
1995 2 Štrosmajerova ul.
1995 3 Vasilija Vasilijevića ul.
1995 18 Matije Gubca ul.
1995 4 Glavna ul.
1995 17 Oračka ul.
1995 10 Trg pobede ul.
1995 53 Bežanijska ul.
1995 45 Sindjelićeva ul.
1995 66 Cetinjska ul.
1995 32 Visoka ul.
1995 3 Stara ul.
1995 Trg JNA i Narodno pozorište ul.
1995 3 Stara ul.
1995 18 Gajeva ul.
1995 32 Sindjelićeva ul.
1995 14 Glavna ul.
1995 11 Glavna ul.
1995 63 Kej oslobodjenja ul.
1995 3 Masarikov trg ul.
1995 53 Bežanijska ul.
1995 46 Cetinjska ul.
1994 12 Gardoška ul.
1994 25 Bežanijska ul.
1994 3 Borčanska ul.
1994 10 Dubrovačka ul.

IZLOŽBE
Autor

2001 „O priči i pričanju“ (Ivo Andrić), Muzej grada Beograda – Idejni koncept i postavka.
2000 „Ivo Andrić i Nobelova nagrada“, Muzej grada Beograda –Idejni koncept i postavka.
1995 „Konzervacija i restauracija“, Plovdiv, Bugarska – saradnja Zavoda za zaštitu spomenika i Skupštine grada Beograda – Idejni koncept.
1995 „Konzervacija i restauracija“, Sajam, Zavod za zaštitu spomenika – Idejni koncept.

URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI KONKURSI
Učesnik

1994 I nagrada – Opšti javni i anonimni konkurs za idejno arh-urbanističko rešenje blokova izmedju trga Slavije, ulice Svetog Save, Krušedolske i Bulevara JA u Beogradu (sa prof. Slobodanom Mićom Rajevićem i prof. dr Zoranom Nikezićem).
1993 II nagrada – Jugoslovenski konkurs za poslovni objekat sa bazarom u Makedonskoj ulici u Beogradu (sa prof. Slobodanom Mićom Rajevićem).
1992 I nagrada – Jugoslovenski konkurs za arh-urbanističko rešenje objekata Prizrenska 1-Ai Balkanska 2 u Beogradu – Terazijska terasa (sa prof. Slobodanom Mićom Rajevićem i prof. dr. Zoranom Nikezićem).
1989 II nagrada – Jugoslovenski konkurs za urbanističko-arhitektonsko rešenje kompleksa „Vračarski plato“ u Beogradu (sa prof. Slobodanom Mićom Rajevićem i prof. dr. Zoranom Nikezićem).

OBJAVLjENI RADOVI
Autor

2020 Vreme uništavanja nasledja, Danas.
2012 Kultura u zapećku, Danas.
2006 Dobro jutro stare dame, „Novosti“, arhitektonska analiza devet najznačajnijih beogradskih palata od Kneza Miloša do sredine XX veka.
2005 Buildings of brilliance, „CORD“, ekskluzivni kolor magazin za diplomatska predstavništva i strane diplomate u zemlji i inostranstvu.
2005 How Europe came to Belgrade, „CORD“, ekskluzivni kolor magazin za diplomatska predstavništva i strane diplomate u zemlji i inostranstvu.
2005 Vreme lažne kozmetike, Danas.
2004 Spomenik najnižeg ranga, izd. Vukove zadužbine u Beogradu.
2003 Novi Beograd na Vračaru, Novosti.
2003 Parlament (ni)je plagijat, Novosti.
2003 Politika na postamentu, Novosti.
2003 Bageri „rešili“ misteriju, Novosti.
2003 Priča o Čupinoj humci, Danas.
2003 Muzej grada Beograda 1903 - 2003, monografija povodom stogodišnjice rada Muzeja gradaBeograda, izd. Muzeja grada Beograda - član grupe autora monografije.
2003 Vraćanje izvornom liku, Politika, kulturni dodatak.
2002 Bedemi i prividi, Politika, kulturni dodatak.
2002 Lažiranje kolevke Beograda, Politika, kulturni dodatak.
2001 Zdanje burne sudbine, Politika, intervju povodom stvarnog autorstva zgrade Narodne Skupštine Kraljevine Srbije.
2001 Ponavljanje Kanicove greške, Politika, kulturni dodatak.
2001 Obnova Djumrukane. Obnova siluete Beograda, Danas.
2001 Stručno uništavanje nasledja, Danas.
2000 Spone u vremenu, Politika.
1999 Dveri drevnog jezgra Beograda, Politika, kulturni dodatak.
1999 Barokna vrata Gornjeg grada, Politika, kulturni dodatak.
1999 Kolevka Beograda, Politika, kulturni dodatak.
1999 Glavni ulaz u drevno jezgro Beograda, Politika, kulturni dodatak.
1998 Spomenik na umoru, Politika, kulturni dodatak.
1998 Lepotica sa Slavije, Politika, kulturni dodatak.
1998 Jezgro Beogradske tvrdjave, izdanje Vukove zadužbine u Beogradu.
1997 Docrtana bočna fasada, časopis Pravoslavlje, Beograd.
1997 Tri izmišljena grba, izd. Vukove zadužbine u Beogradu.
1997 Multidisciplinarnost izmedju subjektivnih vizija i stvarnosti, Glasnik društva konzervatora Srbije 21, Beograd.
1997 Manastir Rakovica, stanje i problemi zaštite, Glasnik društva konzervatora Srbije 21, Beograd.
1997 O stvarnom istorijskom liku Beogradske tvrdjave, Godišnjak grada Beograda XLIV, Beograd.
1996 Južna kapija beogradskog Gornjeg grada, Godišnjak grada Beograda XLII, Beograd 1995
1995 Obnova zgrade Djumrukane, izd. Vukove zadužbine u Beogradu.
1994 Ravelin Kralj-kapije, izd. Vukove zadužbine u Beogradu.

GRAFIČKI DIZAJN
Autor

1994 Nedeljković, M., Kalendar srpskih narodnih običaja i verovanja za 1994. godinu, Valjevo.
1993 Narodni kalendar Šumadija, Kragujevac.
1993 Časopis Srbija, izd. Ministarstva za informacije Republike Srbije, Beograd.
1992 Grupa autora, Dva veka srpskog novinarstva, izd. Instituta za novinarstvo, Beograd 1992.
1990 Nedeljković, M., Godišnji običaji u Srba, izd. Vuka Karadžića, Beograd.
1989 Nedeljković, M., Topola - Karadjordjev grad – Oplenac, izd. Zadužbine Kralja Petra IKaradjordjevića, Topola.

PREDAVANJA
Autor

2002 Beograd, opština Vračar; tema predavanja: „Rešenja Vračarskog prostora“.
2001 Beograd, opština Vračar; tema predavanja - „Spomenički arhitektonski prostor Vračara“.
1999 Beograd, Konak knjeginje Ljubice; tema predavanja: „Glavni ulaz u istorijsko jezgro Beograda Prilog istraživanju Južne kapije beogradskog Gornjeg grada“.
1998 Subotica, gradska većnica; tema predavanja: „Tragom protivrečnih stavova u tumačenju prošlosti Beogradske tvrdjave“.

PROFESIONALNA GOSTOVANJA U JAVNIM MEDIJIMA
Autor

2006 RTS – Kvalitetna konzervatorska obnova južnog ulaza u portu Saborne crkve u Beogradu.
2005 TV Pink – Djumrukana i njena obnova na Savskom pristaništu.
2003 RTS – Stanje Kosturnice oslobodiocima Beograda 1914-1918.
2003 RTS – O Kapetan Mišinom zdanju.
2002 TV Studio B – O Odseku za arhitekturu i urbanizam Muzeja grada Beograda.
2002 TV Studio B – O Spirtinoj kući u Zemunu.
2001 Radio JAT – Arhitektonski prostor Beograda I.
2001 Radio JAT – Arhitektonski prostor Beograda II.
2001 TV Studio B – Oko stvarnog autorstva projekta zgrade Narodne Skupštine Kraljevine Srbije.
2001 RTS – Boja na fasadama u beogradskom arhitektonskom prostoru I.
2001 RTS – Boja na fasadama u beogradskom arhitektonskom prostoru II.
2001 RTS – Lepe kuće našeg grada – kuća Sretena Aleksića na Slaviji.
2000 RTS – Vek i po od rodjenja arh. Konstantina Jovanovića – graditeljski opus uBeogradu.
2000 RTS – Propadanje spomenika kulture - Spirtina kuća u Ulici Glavnoj u Zemunu.
2000 RTS, emisija uživo – Odnos istraživača i službe zaštite prema Beogradskoj tvrdjavi.
1999 RTS – Zablude oko autorstva projekta zgrade Narodne Skupštine Srbije.
1998 Radio Beograd 202 – Stanje objekata Muzeja grada Beograda.
1998 RTS – Obnova zgrade Djumrukane na savskom pristaništu – Kosančićev venac.

OBRAZOVANJE/USAVRŠAVANJE

2007 INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE, Beograd
Licenca odgovornog izvodjača radova
2006 INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE, Beograd
Licenca odgovornog projektanta
2006 INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE, Beograd
Odobrena licenca odgovornog urbaniste
1997 ARHITEKTONSKI FAKULTET, Beograd
Apsolvent magisterijuma u oblasti restauracije i konzervacije spomenika kulture
1994 REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE, Beograd
Konzervatorski ispit, zvanje arhitekte-konzervatora
1993 ARHITEKTONSKI FAKULTET, Beograd
Diploma sa ocenom 10