Pređi na Sadržaj

Arhive po mesecima: oktobar 2022

Zgrada Stare osnovne škole u Bežaniji

Zgrada Stare osnovne škole u Bežaniji je sagrađena 1891. godine za potrebe smeštaja osnovne škole.

Stambeno-poslovni centar „Geneks“

Stambeno-poslovni centar „Geneks“ sagrađen je u periodu od 1970-1980. godine, na ukrštanju auto-puta i ulice Narodnih heroja u Bloku 33 u Novom Beogradu prema projektu arhitekte Mihaila Mitrovića, jednog od najproduktivnijih autora na domaćoj graditeljskoj sceni.

„Sava centar“ u Beogradu

„Sava centar“u Beogradu predstavlja kompleks objekata, sagrađen 1976-78. godine prema projektu glavnog arhitekte Stojana Maksimovića i saradnika, oblikovan u savremenoj arhitekturi osme decenije HH veka.

Centralna zona Novog Beograda

Centralna zona Novog Beograda obuhvata devet blokova: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 i sastoji se iz dva dela: Celina A (blokovi 21, 22, 23) i Celina B (blokovi 28, 29 i 30), dok blokovi 24, 25 i 26 čine zaštićenu okolinu prostorne celine.

Crkva Svetog Arhanđela Gavrila u Šopiću

Crkva Svetog Arhanđela Gavrila u Šopiću, sagrađena 1869. godine i smeštena u seoskom kraju poznatom pod nazivom Crkveno polje, predstavlja u istorijskom vrednovanju prostorni i građevinski okvir duhovnog, društvenog i kulturnog života naselja Šopić.

Promocija izdanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda na Sajmu knjiga u utorak 25. oktobra 2022.

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i ove godine ima zadovoljstvo da posetiocima Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu predstavi svoju veoma bogatu izdavačku delatnost. U okviru svoje osnovne delatnosti Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda posvećen je prezentaciji i popularizaciji kulturno–istorijskog nasleđa Beograda, kroz izdavanje monografija, časopisa i kataloga, organizovanje konferencija i izložbi, saradnju sa medijima, kulturnim centrima, institutima, školama i fakultetima. U okviru izdavačke delatnosti Zavoda do danas je objavljen veliki broj naslova i periodičnih izdanja.

U sali 4 Beogradskog sajma, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, od 23-30.10.2022. godine će na svom štandu ponuditi najnovije publikacije Zavoda, prethodne brojeve naučnog časopisa „Nasleđe“, kao i prošlogodišnja kapitalna izdanja – monografije „Šezdeset godina rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda“, „Beogradska tvrđava od vojnog utvrđenja do spomenika kulture“ autorke arhitekte dr Marine Nešković i „Stambena arhitektura Beograda 1918-1941“ autorke dr Vladane Putnik Price, po umanjenim cenama za 50%. Upravo ove monografije biće promovisane na Sajmu u utorak 25.10.2022. godine u sali „Vasko Popa“ u 14 sati.

„Šezdeset godina rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda“ je monografsko izdanje upriličeno povodom ovog značanog jubileja. Svakoj od decenija je posvećeno po jedno poglavlje koja nose zvučne nazive: 1960-1970. „Temelji institucije“, 1970-1980. „Razvoj konzervatorske delatnosti“, 1980-1990. „Veliki projekti“, 1990-2000. „Doba izolacije“, 2000-2010. „Prezentacija nasleđa“ i 2010-2020. „Povratak velikim projektima“ i oslikavaju menjanja fokusa službe zaštite u određenim periodima.

Monografiju „Beogradska tvrđava od vojnog utvrđenja do spomenika kulture“ autorke arhitekte dr Marine Nešković, konzervatora savetnika Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd objavio je Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda u suizdavaštvu sa Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Na osnovu istorijskog i urbanog razvoja Beograda s jedne i savremenih načela zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa s druge strane, Beogradska tvrđava se tretira kao specifično istorijsko jezgro grada. Sa ciljem da se ispitaju nove mogućnosti revitalizacije, posebno u okviru kontaktnih gradskih zona i prostora priobalja, posebna pažnja se posvećuje redefinisanju značenja i revalorizaciji Tvrđave.

Monografiju „Stambena arhitektura Beograda 1918-1941“ autorke dr Vladane Putnik Price, dipl. istoričarke umetnosti, naučnog saradnika Filozofskog fakulteta, objavili su Zavod za zaštitu spomenika kulture kao izdavač i Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, kao suizdavač. Ova monografija je rezultat opsežnih istraživanja razvojnih tokova stambene arhitekture, tokom kojeg su ispitani različiti aspekti u okviru teme, prevashodno na osnovu terenskog rada, arhivske dokumentacije i periodike.

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda na proslavi dana škole „20. oktobar“ na Novom Beogradu

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda čestita osnovnoj školi „20. oktobar“ sa Novog Beograda dan škole.

U Drugom svetskom ratu 20. oktobra 1944. godine Beograd je oslobođen. Zavod je uveličao proslavu dana škole predavanjem učenicima o bogatom kulturnom nasleđu grada Beograda. Osim svoje osnovne delatnosti Zavod popularizuje kulturno–istorijsko nasleđe naše prestonice i približava ga najmlađima. Uz predstavljanje aktivnosti Zavoda razvija se svest o neophodnosti očuvanja tradicije i spomeničkog nasleđa koje je potrebno čuvati.

Projekat „Nasleđe za decu“ prezentovale su autorke Ana Sibinović, dipl.etnolog, viši konzervator i dokumantarista Slađana Milojević.

Koncept predavanja je da se u vidu interaktivne prezentacije, na panoima i slajdovima prikaže najpre zgrada Zavoda, na kojima se obično prepozna prostor Beogradske tvrđave i Spomenik Pobedniku što bude dobra uvertira da se objasni šta sve može biti spomenik kulture i da se napravi razlika između javnih spomenika na koje se isključivo pomisli kada se pomenu spomenici kulture.

Učenicima je predstavljena prva android aplikacija o kulturnom nasleđu pod nazivom „Beograd znam da čuvam“ koju je realizovao Zavod, a podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Kao poklon osnovcima podeljena je radna sveska – bojanka koju je Zavod priredio za aktivnosti projekta „Nasleđe za decu“.

Sekcija etnologa Društva konzervatora Srbije

Etnolog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Ana Sibinović, viši konzervator je aktivno učetvovala u radu Sekcije etnologa Društva konzervatora Srbije koja je održana 13. i 14. oktobra 2022. godine u Sremskoj Mirovici.U okviru segmenta promocija i prezentacija kulturnog nasleđa u savremenim medijima etnolog Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Ana Sibinović učesnicima je predstavila izložbu Groblja i nadgrobnici Beograda koja je realizovana u saradnji sa JKP Pogrebne usluge a otvorena na dvadesetoj jubilarnoj konferenciji Udruženja kulturno značajnih grobalja Evrope održanoj u septembru u Beogradu.

Prvog radnog dana nakon pozdravne reči direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica Ljubiše Šolaje usledio je izveštaj učesnika o aktivnostima Zavoda u kojima rade. Radni dan je završen obilaskom znamenitosti Sremske Mitrovice, obilaskom carske palate.Naredni dan je organizovana radna ekskurzija posetom Muzeju hleba u Pećincima, posetom Obedske bare, seoske kuće u Ogaru, spomenika kulture i na kraju dana poseta etno parku Kupinovo.

Beokul 2022-2023. startovao u Školi za dizajn

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je otpočeo ovogodišnji ciklus projekta edukacije srednjoškolaca Beogradska kultura – BeoKul gradska tura u Školi za dizajn.

Trećaci, sa svojim profesorima Tijanom Dinić i Milošem Kosovcem, pažljivo su slušali o kulturnim dobrima na teritoriji grada Beograda, a predstavljena im je i ovogodišnja tema – Područje Knez Mihailove ulice.

Razmišljajući o najboljem načinu da se zainteresuje mlađa populacija za kulturno nasleđe, kao i da se uključi u upoznavanje grada i prepoznavanje njegove vrednosti, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je početkom 2014. godine pokrenuo projekat Beogradska Kultura-BeoKul GradskaTura.

Program je zamišljen tako da stručne saradnice Zavoda na početku časa predstave, upoznaju učenike sa vrstama kulturnih dobara i uključe u razgovor, a potom gostujući učenici iz jedne škole drže predavanja sa prezentacijom u power point programu, svojim vršnjacima u drugoj beogradskoj školi. Na kraju časa ili dvočasa je predviđeno vreme za pitanja, komenatre i diskusiju, kao i dogovor sa novom grupom učenika oko gostovanja u narednoj školi. Cilj projekta je da se kod mladih srednjoškolskog uzrasta razvije svest o značaju nepokretne kulture baštine, o njenim kulturnim, istorijskim, arhitektonskim i drugim vrednostima. Učesnicima u projektu je, tokom izrade prezentacija, na raspolaganju stručna pomoć, kao i uvid u stručnu literaturu Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Autorke projekta su istoričarke umetnosti Ksenija Ćirić i Bojana Ibrajter Gazibara, viši konzervatori u Zavodu.

Zahvalnica Muzeja nauke i tehnike Zavodu

U ime Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Zahvalnicu za uspešnu saradnju i izuzetan doprinos radu Muzeja nauke i tehnike, primila je direktorka Zavoda Olivera Vučković. Svečana dodela zahvalnica je upriličena povodom dana Dana muzeja.