Skip to Content

Monthly Archives: September 2022

Banjički logor

U ovom logoru formiranom u kompleksu stare kasarne 18. pešadijskog puka u vremenu od 9. jula 1941. do 3. oktobra 1944. godine, okupator je počinio veliki broj zločina prema gradjanima Srbije.

Progarski vinogradi

Lokalitet je oko 1.5 km udaljen od centra naselja Progar, idući putem prema naselju Boljevci, na uzvišenom talasastom terenu nekadašnje obale Save, gde se sada, u okviru njenog starog korita, nalazi ribnjak Živača.

Muzej vazduhoplovstva u Beogradu

Muzej vazduhoplovstva je gradjen u periodu 1969-1989. godine u okviru kompleksa beogradskog aerodroma „Nikola Tesla“, prema projektu arhitekte Ivana Štrausa i konstruktorskim rešenjima beogradskih gradjevinskih inženjera.

Manastir Fenek

Manastir su, po predanju, osnovali srpski despoti Maksim i Jovan Branković sa majkom despoticom Angelinom.

Crkva Sv. Paraskeve u Boljevcima

Crkva Sv. Paraskeve u Boljevcima datira iz 1798. godine. Koncipirana je kao jednobrodna barokna gradjevina sa elementima klasicizma, sa polukružnom apsidom na istočnoj strani i visokim trospratnim zvonikom iznad priprate.

Crkva Sv. Vaznesenja u selu Jakovu

Crkva je podignuta 1807-1810. godine na mestu stare crkve iz XVIII veka. Oblikovana je u stilu klasicizma, sa elementima baroka i ampira. Gradio je zidarski majstor Jozef Vertih s cimermanom Johanom Majerom.

Crkva Sv. Save u Bečmenu

Najstarija poznata crkva u Bečmenu pominje se u ugovoru za izgradnju nove crkve, sklopljenom 30. aprila 1809. godine izmedju Opštine Bečmen i zidarskog majstora iz Sremske Mitrovice Franca Ebela i cimermana Antona Vajsa.

Crkva Sv. Petke u Surčinu

Crkva je podignuta na mestu starije drvene crkve, 1777. godine, u baroknom stilu, kao jednobrodna gradjevina sa polukružnom apsidom, pripratom i visokim zvonikom.

Crkva Sv. Nikole u selu Dobanovcima

Crkva je sagradjena 1803. godine na mestu ranije postojećih crkava iz XVIII veka. Oblikovana je u stilu klasicizma s retardiranim elementima baroka.

Crkva Sv. Jovana Preteče u Petrovčiću

Crkva Sv. Jovana Preteče u Petrovčiću podignuta je 1845. godine na mestu starije jednobrodne crkve sa polukružnom apsidom.