Pređi na Sadržaj

Arhive po godinama: 2021

Crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Batajnici

Crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Batajnici predstavlja svedočanstvo trajanja naselja i življenja pravoslavne verske zajednice na području grada Beograda i poseduje arhitektonsko-urbanističke vrednosti kao kvalitetno ostvarenje podignuto severno od Save i Dunava i kao značajna dominanta na raskrsnici naselja. Podignuta je kao jednobrodna barokna građevina, zasvedena poluobličastim svodom, pokrivena dvoslivnim krovom.

Na istočnom delu crkve je polukružna apsida, a na zapadnom vitki trospratni zvonik, čiji volumen se postepeno sužava ka vrhu, s lučno zasvedenom otvorenom pripratom. Fasade su podeljene pilasterima s naglašenim kapitelima i udvojenim krovnim vencem. Prozori su dekorisani lučnom profilacijom. Na zvoniku se izdvajaju okulusi i sat. U porti se nalaze skladan zavetni krst od ružičastog kamena i kapela.

Bogato drvorezbareni barokni visoki ikonostas ukrašen je pozlaćenim floralnim motivima, prepletima lišća i girlandi. Horizontalno je podeljen vencima, a vertikalna podela je izvedena izraženim tordiranim stubovima, polustubovima i pilasterima. Iznad carskih dveri u ovalnom medaljonu nalazi se ispis na crkvenoslovenskom, koji sadrži podatke o nastanku crkve i godinom završetka izgradnje, 1785. Na ikonostasu se nalaze 54 ikone. Prema slikarskom postupku i stilskim karakteristikama, ikone se mogu podeliti u dve grupe koje su izvesno radila dva majstora. Prvu grupu čine prestone ikone i red apostola, a drugu – ikone gornje zone sa scenama praznika i ikone na arhijerejskom prestolu. Na osnovu likovnog izraza sačuvanog na ikoni Apostol Jakov, brat Božiji može se zaključiti da ikonopis pripada školi vrsnog baroknog slikara Teodora Kračuna, ako ne i samom slikaru. Barokna raskoš, razigranost boja i živost predstava čine ovaj ikonostas vrednim delom.

U crkvu se ulazi kroz stara hrastova vrata rađena u duborezu, stilizovanih baroknih floralnih motiva, sa bravama od kovanog gvožđa. Crkvena zvona su izlivena u prvim decenijama 20. veka. Na jednom od njih je godina 1927.

Crkva čuva raritetne liturgijske knjige štampane u Moskvi u 18. veku i jedinstvene predmete primenjene umetnosti kao i dva zvona – od kojih je jedno liveno od zvona iz Budima 1801, a prerađeno 1903. godine u zemunskoj Livnici Pantelić.

spomenik u porti crkve

Crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Batajnici utvrđena je za kulturno dobro 1983. godine.

Test post – obrisati

Za testiranje da vidimo kako radi.

Kuća arhitekte Jovana Ilkića u Beogradu

Arhitekta Jovan Ilkić svrstava se u red najznačajnijih autora srpskog akademizma u periodu od 1884. do 1914. godine

Palata SANU

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je 2020. godine uradio Projekat restauracije uličnih fasada i rekostrukcije dekorativnih elemenata kupoli i markize prema istorijskom stanju.

Počela restauracija fasada Privrednog suda

U toku su radovi na sanaciji i restauraciji fasada i krova zgrade Privrednog suda

Palata SANU

Palata Srpske akademije nauka i umetnosti sagrađena je 1923–1924. godine, prema projektu poznatih srpskih arhitekata Dragutina Đorđevića i Andre Stevanovića iz 1912. godine

Banjički logor

Banjički logor, danas u sastavu Muzeja grada Beograda, utvrđen je za spomenik kulture 1984. godine.

Obnovljen spomenik Ljubomiru Miciću

originalni izgled Mićićevog groba

Zajedničkom akcijom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, JKP „Pogrebne usluge“ i Instituta za književnost, obnovljen je i zaštićen od daljeg propadanja grob Ljubomira Micića, književnika, kritičara i esejiste, osnivača umetničkog i kulturnog časopisa „Zenit“.

pre radova

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je podržao ovu ideju, izdao uslove iz svoje nadležnosti, podstakao njenu realizaciju i vršio stručni nadzor nad izvođenjem radova na obnovi grobnog mesta.

tokom radova

U godini jubileja – sto godina od osnivanja časopisa „Zenit“ internacionalne revije za umetnost i kulturu i pedeset godina od smrti Ljubomira Micića, u prisustvu direktora Zavoda Olivere Vučković, direktora JKP „Pogrebne usluge“ Dragana Baltovskog, dr Predraga Todorovića, predsedavajućeg Odbora za obeležavanje godišnjica Ljubomira Micića i časopisa „Zenit“ iz Instituta za književnost, Zorana Stefanovića, sekretara Udruženja dramskih pisaca Srbije, arhitekte Zorana Tucić, koji je u ime Zavoda vršio stručni nadzor, poštovalaca zenitizma, 24.02.2021. simbolično je postavljen krst na obnovljen spomenik ovom velikanu srpske avangarde.

Ljubomir Micić je bio srpski pesnik, prozni pisac, književni kritičar, glumac i osnivač srpskog avangardnog pokreta zenitizam i pokretač časopisa Zenit, jednog od najznačajnijih avangardnih časopisa koji je izlazio na teritoriji Jugoslavije.

Najznačajniji segment njegovog rada predstavlja pokretanje i uređivanje časopisa Zenit, mesečne internacionalne revije za umetnost i kulturu, koji je izlazio od februara 1921. do aprila 1924. u Zagrebu, potom od 1924. do decembra 1926. u Beogradu. Objavljena su 43 broja ovog časopisa, koji je tokom godina donosio brojne manifeste, različita likovna rešenja, saradnike i tekstove.

Dom jugoslovenskih inženjera i arhitekata

Zgrada Doma jugoslovenskih inženjera i arhitekata u Ulici kneza Miloša br.7 u Beogradu, podignuta je između 1933. i 1935. godine, prema projektu beogradskih arhitekata Milana – Miše Manojlovića i Isaka Azriela.

Spomenik Vuku Karadžiću

Spomenik Vuku Karadžiću, na uglu Ruzveltove ulice i Bulevara kralja Aleksandra, svečano je otkriven 7. novembra 1937. godine, povodom proslave stopedesetogodišnjice Vukovog rođenja. Delo je istaknutog srpskog skulptora Đorđa Jovanovića.