Skip to Content

Yearly Archives: 2012

Centar „Sava“

Milentija Popovića 9, Novi Beograd

Centar „Sava“ predstavlja jedno od najoriginalnijih rešenja beogradske arhitekture u periodu posle Drugog svetskog rata.

Sagradjen je 1977. prema projektu arhitekte Stojana Maksimovića kao slobodnostojeći objekat originalnog prostornog rešenja.

Kompleks čine četiri gradjevinske celine: Poslovna zgrada, Kongresno-koncertna dvorana, hotel „Beograd Intercontinental“ i dve zgrade koje povezuju poslovnu zgradu sa hotelom.

Prepoznatljiv izgled objekta ostvaren je primenom savremenih materijala, betonskih konstrukcija i čeličnih ramova, čime su postignute pročišćene savremene kubične forme i transparentna fasadna platna.

Svojim brojnim salama za konferencije, dvoranama, restoranima i prodavnicama „Sava“ centar spada medju najveće kongresno-hotelske, poslovne i kulturne centre u zemlji.

Evangelistička crkva

Tošin bunar 2, Zemun

 

Evangelistička crkva podignuta je izmedju 1926. i 1930. kao kompaktno zdanje, za koje se pretpostavlja da pripada školi arhitekata Huga Erliha i Viktora Kovačića.

Crkva predstavlja originalno i retko arhitektonsko ostvarenje oblikovano u dosledno sprovedenom modernističkom tretmanu.

Osobenost gradjevine predstavlja neuobičajena osnova rotonde sa naglašenom apsidom i dva bočna krila, koja joj daje oblik trolista.

Centralni prostor crkve zasveden je kubetom na visokom tamburu, koja se završava lanternom sa krstom – simbolom Hristovog stradanja.

Manastir Vavedenje

Vasilija Gaćeše 2, Beograd

Kompleks manastira Vavedenje čine crkva Presvete Bogorodice i konak, podignuti 1937. kao zadužbina beogradske dobrotvorke Perside R. Milenković.

Crkva je sagradjena prema projektu arhitekte Petra Popovića, jednog od prvih zagovornika srpskog nacionalnog stila u savremenoj srpskoj arhitekturi.

Osnova crkve je u obliku upisanog krsta sa centralnom kupolom ne preseku i četiri manje kupole izmedju krakova krsta. Petokupolno rešenje ukazuje na uzore preuzete iz srpske srednjovekovne arhitekture 14. veka.

Glavni dekorativni ukras fasada čine uski jednodelni prozori, rozete i velike trifore na severnoj i južnoj strani.

Pored svojih arhitektonskih vrednesti, crkva manastira Vavedenja predstavlja uspešan primer povezivanja sakralnog objekta sa savremenim razvojem grada i njegove okoline.

Botanička bašta „Jevremovac“

Takovska 43, Beograd

Botanička bašta „Jevremovac“ osnovana je ukazom kralja Milana Obrenovića 1889, na prostoru koji je pripadao imanju Jevrema Obrenovića, po kome je bašta dobila ime.

To je prva i do sada jedina botanička bašta u Srbiji. Nastala je izmeštanjem stare Botaničke bašte na kraju Dunavske ulice, koju je još 1874. osnovao profesor botanike Josif Pančić.

Na površini od oko 5 ha raste preko 250 drvenastih i 300 zeljastih domaćih i stranih vrsta biljaka.

Najlepši ukras Jevremovca predstavlja Staklena bašta, koja je u vreme svog postavljanja 1892, bila jedna od najvećih i najlepših u ovom delu Evrope.

Crkva Sv. Paraskeve

Boljevci

 

Crkva Sv. Paraskeve u Boljevcima podignuta je 1798. kao jednobrodna gradjevina sa oltarskom apsidom na istoku i trospratnim zvonikom iznad priprate.

Čiste površine fasada podeljene su plitkim pilastrima koji naglašavaju unutrašnju podelu prostora. Po svojim stilskim karakteristikama ikonostas crkve pripada tipu baroknih vojvodjanskih ikonostasa sa bogatom floralnom rezbarenom i pozlaćenom ornamentikom.

Crkva Sv. Paraskeve u Boljevcima predstavlja materijalno svedočanstvo razvoja arhitekture i primenjenih umetnosti Srba u 18. i 19. veku na teritoriji Srema.

Crkva Sv. Nikole

Višnjica

Crkva Sv. Nikole u Višnjici sagradjena je 1842. kao jedobrodna gradjevina sa jednom oltarskom i dve pevničke apside.

Oživljavanje jednostavno obradjenih fasade postignuto je nizom slepih arkada. Zapadnom fasadom dominira dekorativno obradjeni portal sa mozaičkom predstavom patrona hrama u luneti iznad portala.

Crkva Sv. Nikole u Višnjici predstavlja karakterističan primer sakralne arhitekture u Srbiji iz vremena kneza Miloša, koje karakteriše napuštanje baroknog arhitektonskog nasledja.

Crkva Sv. Georgija

Ugrinovci

Crkva Sv. Velikomučenika Georgija u Ugrinovcima podignuta je u periodu 1734-1779 kao jednobrodna, barokno oblikovana gradjevina sa polukružnom apsidom na istoku i pripratom sa horom i zvonikom na zapadu.

Današnji izgled crkve posledica je brojnih izmena, od kojih je prva bila 1834-35, kada je sagradjen novi zvonik prema projektu jednog od tada najuglednijih zemunskih majstora Johana Hengstera i Franca Pilsa. Barokni ikonostas iz 1787. predstavlja jedini kompletno sačuvani rad Mihaila Radosavljevića, darovitog zemunskog slikara.

Crkva sv. Georgija u Ugrinovcima predstavlja materijalno svedočanstvo razvoja sakralne arhitekture i likovnih umetnosti Srba u 18. i 19. veku na teritoriji Srema.

Arhiv Jugoslavije

  Vase Pelagića 33, Beograd

Zgrada Arhiva Jugoslavije podignuta je 1933. kao Dom kralja Aleksandra I za učenike srednjih škola u Beogradu, prema projektu arhitekte Vojina Petrovića.

Kao kraljeva zadužbina objekat predstavlja reprezentativan primer akademske arhitekture, lociran u jednom od najlepših delova grada, u neposrednoj blizini Kuće kralja Petra I Karadjordjevića.

Kako bi odgovorila savremenim zahtevima djačkog doma, zgrada je raspolagala bibliotekom, muzičkom i sportskom salom, bazenom i trpezarijom, dok su u dvorištu bila posebno uredjena igrališta za tenis i druge sportove.

Od 1970. u ovom objektu smešten je Arhiv Jugoslavije koji čuva arhivsku gradju jugoslovenske države od njenog osnivanja 1918.

Seizmološki zavod

Tašmajdanski park, Beograd

Zgrada Seizmološkog zavoda, smeštena u Tadašmajdanskom parku, gradjena je izmedju 1908. i 1939.

Prvobitno je izvedena prema projektu arhitekte Momira Korunovića kao njegovo prvo ostvareno delo, ali je kasnijim intervencijama 1912, 1926. i 1939. bitno izmenila svoj izgled.

Paviljon je zamišljen kao prizemna gradjevina približno kvadratne osnove sa čistim bezornamentalnim fasadama.

Kasnijim promenama, primenom lučnih nadprozornika i završnog zupčastog venca, postignut je romantičarski izgled objekta.

U vreme podizanja zgrada Seizmološkog zavoda bila je prvi javni objekat na Tašmajdanu, koji danas predstavlja jedno od obeležja Tašmajdanskog parka.

Crkva Sv. Vaznesenja

Dren

Crkva Sv. Vaznesenja u Drenu sagradjena je 1896. kao jednobrodna gradjevina zasvedena poluobličastim svodom.

Zvonik je podignut odvojeno od glavnog korpusa crkva. Svojim stilskim karakteristikama približava se modelima raške škole srpskih srednjovekovnih spomenika.

Karakterističan detalj obrade fasade predstavljaju četiri ugaona pilastra i dekorativna obrada zapadnog portala sa nadstrešnicom oslonjenom na dva stuba i stepeništem.

Crkva Sv. Vaznesenja u Drenu predstavlja materijalno svedočanstvo obnove srpsko-vizantijskog stila u srpskoj arhitekturi druge polovine 19. veka.