Skip to Content

Yearly Archives: 2012

Sretenović Irena

viši konzervator

Godina rodjenja: 1971.
Obrazovanje: Diplomirani istoričar umetnosti
irena.sretenovic@beogradskonasledje.rs
Radno iskustvo:

Zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda od 1996. godine na poslovima: istraživanja, proučavanja i valorizacije kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, pripreme predloga za utvrdjivanje nepokretnih kulturnih dobara, evidentiranju dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, izrade uslova za utvrdjivanje mera tehničke zaštite nepokretnih kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu

Reference:

Objavljeni radovi:

 • „Spomen crkva u Lazarevcu“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, 2014.
 • „Dom Jovana Cvijića“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, 2013.
 • „Saborna crkva“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, 2008.
 • Koautor teksta „Beogradska Fabrika šećera – mogućnosti i problemi rehabilitacije“, koautor Svetlana Dimitrijević, Nasledje IX, 2008
 • Tekst „Zgrada Jugoslovenskog dramskog pozorišta: od manježa do savremenog teatra“, Nasledje V, Beograd, 2004.
 • „Palilulska osnovna škola“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, Beograd, 2016.

Ostalo:

 • Učesnik tribine organizovane u okviru izložbe Dani Starog sajmišta u Beogradu (Narodni muzej 2006. godine)
 • Saradnja sa sveštenstvom Srpska pravoslavne crkve i izrada dosijea sakralnih objekata za spomenike kulture.
 • Učešće na izradi Detaljnih urbanističkih i Regulacionih planova na teritoriji grada Beograda
 • Članica Društva konzervatora Srbije


Nada Živković

konzervator savetnik

Godina rodjenja: 1959
Obrazovanje: Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, grupa za etnologiju nada.zivkovic@beogradskonasledje.rs

        Radno iskustvo

 • U periodu 1983- 1984. radila kao honorarni saradnik dnevnog lista Politika, odeljenje Akcije
 • od radi u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Reference:

 • Uradila veći broj elaborata za utvrdjivanje celina ili pojedinačnih objekata za kulturno dobro: Stara kuća porodice Jeftić u Šiljakovcu, Stara kuća porodice Stevanović u Šiljakovcu, Stara kuća porodice Perlić u Dudovici, Stara kuća porodice Krdžalić u Junkovcu, Sokolski dom u Obrenovcu, Vrt Bogosava Živkovića u Leskovcu, Obrenovačka čaršija u Obrenovcu, i dr.
 • Pored poslova na istraživanju, valorizaciji i saradanji sa imaocima i korisnicima kulturnih dobara izradila elaborate valorizacije sa merama zaštite za potrebe izrade planskih dokumenata: Prostorni plan SR Srbije, Generalne urbanističke planove Sopota, Mladenovca, Beograda, Detaljne urbanističke planove: Šopića, Jakuba Kuburovića u Zemunu, Ostružnice; Barajeva, Regulacione planove: Mirijeva, Stepojevca Umke, Obrenovca, elaborate za preseljenje groblja Vreoci i Baroševac i dr.
 • Učestvovala je na brojnim savetovanjima i okruglim stolovima sa temom o zaštiti kulturnog nasledja.
 • Završila kurs Marketing u institucijama kulture, Univerzitet umetnosti u Beogradu i Centar za profesionalni razvoj i konsalting u kulturi, umetnosti i medijima, Sertifikat za marketing za institucije kulture, 2005.
 • Sekretar časopisa Nasledje 1987-2002.
 • Član Redakcije časopisa Nasledje od 2002.
 • Član redakcije Glasnika Društva konzervatora Srbije od 2015.
 • Urednik pet Zbornika radova sa Konferencija o kulturnom nasledju, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016.

Objavljeni radovi

 • DUP i Novo groblje u Beogradu, Glasnik DKS 19, Beograd, 1995.
 • Stanje kosturnice i spomenika braniocima Beograda 1914-1918. na Novom groblju, Glasnik DKS 20, Beograd, 1996.
 • Seoska groblja, Kolubara 2, Beograd, 1995.
 • Kulturno istorijski razvoj područja, Narodno graditeljstvo kolubarsko tamnavskog basena, Kolubara 2, Beograd, 1995 (koautor)
 • Šiljakovac – narodno graditeljstvo, seoska groblja i pojedinačni nadgrobni spomenici , Nasledje II, ZZSKGB, Beograd 2000.
 • Seoska groblja i pojedinačni nadgrobni spomenici na beogradskom području, Nasledje III, ZZSKGB, Beograd 2001.
 • Stara kuća porodice Živković u Belom Potoku, Nasledje V, ZZSKGB, Beograd. 2004.
 • Banja –kupatilo u Obrenovačkoj Čaršiji, Zadužbina br.61, Beograd 2002.godine
 • Etno-eko centar u selu Leskovac-mogućnost očuvanja tradicionalnog u uslovima tranzicije, Selo u novim razvojnim uslovima,UUS, Beograd, 2003.
 • Iskonska harmonija, Beograd, 2007.
 • Spomenik kulture danas, Beograd,
 • Topčidersko groblje, Nasledje VIII, ZZSKGB, Beograd. 2007.
 • Narodno graditeljstvo na beogradskom području-balast ili prosperitet, Zbornik radova sa prve konferencije o kulturnom nasledju-Stvarno i moguće, ZZSKGB, Beograd 2010.
 • Gročanske kuće-paradigma vremena, Nasledje XII, ZZSKGB, Beograd. 2011.
 • Crkveni konak u Topčideru, Nasledje XV, ZZSKGB, Beograd. 2014. (drugi autor Ivana Filipović)
 • Stara varoška kuća u Obrenovcu, Nasledje XVI, ZZSKGB, Beograd. 2015.
 • Kafana ?, katalog, ZZSKGB, Beograd 2008.
 • Česni dom porodice Mihajlović, katalog, ZZSKGB, Beograd 2010.
 • Novo groblje u Beogradu, katalog, ZZSKGB, Beograd 2011.
 • Crkveni konak u Topčideru, katalog, ZZSKGB, Beograd 2012.
 • Rančićeva kuća , katalog, ZZSKGB, Beograd 2013.
 • Spomen česma Crkvenac, katalog, ZZSKGB, Beograd 2014.
 • Karapešićeva kuća, katalog, ZZSKGB, Beograd 2015.
 • Kuća porodice Matić, katalog, ZZSKGB, Beograd 2016.
 • Niz novinskih članaka (Ekspres politika-Beogradske novine, Politika,JAT revija)

Izložbe

 • Autor izložbe Iskonska harmonija- narodno graditeljstvo opštine Sopot, Sopot, Mladenovac, Beograd, Kupres, Kovačica, 2007. godine
 • Autor izložbe Narodno graditeljstvo-spomenik kulture danas, ZZSKGB, na Beogradskoj tvrdjavi, Negotinu i Grockoj, 2007.
 • Saradnik na izložbi Crkve brvnare u Srbiji, 1994, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, u Etnografskom muzeju u Beogradu, Smederevu, Kraljevu.
 • Saradnik na izložbi Multikulturni Beograd – Spomeničko nasledje, Beogradska tvrdjava, septembar-oktobar 2011.
 • Izlagala na izložbi Zaštita spomeničkog nasledja kroz urbanističke planove u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda 2002.
 • Valorizacija objekata i prostora i mere tehničke zaštite za potrebe izrade regulacionog plana prostorne kulturno-istorijske celine Obrenovačka čaršija, Salon arhitekture, Muzej primenjene umetnosti, Beograd 2002.

Članstvo u strukovnim i umetničkim udruženjima:

 • Društvo konzervatora Srbije

 

 

Aleksandra Šević

 

Godina rodjenja: 1964.
Obrazovanje: diplomirani inženjer arhitekture
aleksandra.sevic@beogradskonasledje.rs

Radno iskustvo:

 • Od 2003. god. – Zavod za za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, kao arhitekta konzervator stručni saradnika, od 2004. god. kao arhitekta konzervator viši stručni saradnika, od 2009. god. – Rukovodilac Sektora matične delatnosti, od 2014. god. – pomoćnik direktora
 • 2002 – 2003. god. – „Permont“ d.o.o.
 • 1996 – 2002. god. – „Mnemosine“
 • 1994 – 1996. god. – „r.m.d. Termotehnik“ d.o.o.
 • 1991 – 1994. god. – „Plan“

Reference:

Projekti:

 • Projekat revitalizacije fasada objekta u Pop Lukinoj 1b – Maršala Birjuzova 53-53a u Beogradu, 2012 – 2013. god.
 • Projekat rekonstrukcije potkrovlja hotela EXCELSIOR, Kneza Miloša br.5 u Beogradu, 2012 – 2013. god.
 • Projekat revitalizacije fasade kuće generala Pavla Horvata, Ivićeva 4 u Zemunu, 2011.god.
 • Projekat restauracije dvorišnih fasada Kapetan Mišinog zdanja u Beogradu, Studentski trg br.1, 2011. god.
 • Projekat konzervatorsko-restauratorskih radova na revitalizaciji fasada objekta hotela EXCELSIOR, Ul.kneza Miloša 5 u Beogradu, 2009. god.
 • Idejni i Glavni projekat restauracije fasada, sanacije I rekonstrukcije delova objekta BEOGRADSKE ZADRUGE, Karadjordjeva 48 u Beogradu, 2007-2009. god.
 • Projekat konzervatorsko-restauratorskih radova Zgrade penzionog fonda beočinske fabrike cementa, Ul. Braće Jugovića 21- Bulevar despota Stefana 10 u Beogradu, 2007-2008. god
 • Projekat restauracije fasada Kuće Nikole Predića, Ul.Vuka Karadžića 14 u Beogradu, 2008. god.
 • Projekat restauracije fasada objekta DOM CRVENOG KRSTA, Ul.Simina 19 u Beogradu, 2008. god.
 • Projekat restauracije fasada zgrade Društva Crvenog krsta, Ul.Simina 21 u Beogradu, 2008. god.
 • Projekat restauracije fasade objekta na Avijatičarskom trgu 8 u Zemunu, 2006. god.
 • Projekat sanacije i restauracije krova kotlarnice Toplog kupatila “Dunav” u Ul.cara Dušana br.48 u Beogradu, 2006. god.
 • Projekat restauracije fasade objekta Zadužbine Sime Andrejevića Igumanova na Trgu Nikole Pašića 2-Terazije 31 u Beogradu, 2004. god.
 • Glavni projekat adaptacije i rekonstrukcije GALERIJE LEGATA, Ul.knez Mihailova 46 u Beogradu, 2004. god.
 • Projekat restauracije fasada objekta na Obilićevom vencu 6 u Beogradu, 2003. god.
 • Projekat Muzičkog paviljona na Kalemegdanu, 2003.god.
 • Projekat restauracije fasada objekta na Obilićevom vencu 8 u Beogradu, 2002. god Projekat restauracije fasada objekta u Ul. cara Lazara 15 u Beogradu, 2003. god.
 • autor i koautor i odgovorni projektant više projekata tržno – poslovnih centara u Beogradu, Kruševcu, Zrenjaninu i Brusu, 1991 – 2003. god.
 •  autor i odgovorni projektant više projekata stambeno – poslovnih objekata u Beogradu, 1991 – 2003. god.

Nadzori:

Konzervatorski nadzor nad radovima na rekonstrukciji, revitalizaciji, restauraciji i konzervaciji više spomenika kulture i objekata pod prethodnom zaštitom: Kapetan Mišino zdanje, Narodni muzej Beograd, Beogradska zadruga, Zadužbine Sime Andrejevića Igumanova, Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića Trebinjca, Zadužbina Veselina Lučića, Zadužbina Vlajka Kalenića, Zadužbina Djoke Vlajkovića, Hotel EXCELSIOR, Konak kneza Miloša u Topčideru, Francuska 5, Krunska 50 i dr.

Ostalo

 • Član Društva konzervatora Srbije
 • Član ICOMOS-a
 • 2008. god. učešće u medjunarodnom konzervatorskom seminaru TRANSEO, Graz Austrija
 • 2007. god.., član Revizione komisije na izradi Glavnog projekta postojećeg stanja objekta Stare vojne Akademije u Resavskoj 40b – Birčaninova 5 u Beogradu

Jezik: engleski

Licence: licenca odgovornog projektanta i licenca odgovornog izvodjača

 

Aleksandra Fulgosi

Pomoćnik direktora

Godina rodjenja: 1962
Obrazovanje: diplomirani inženjer arhitekture
Radno iskustvo:

 

 

1990 – 1995 zaposlena na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na mestu asistenta-pripravnika na Katedri za urbanizam
1995 – 2002 radi u Zavodu za zaštitu spomenika culture grada Beograda na poslovima zaštite prostornih kulturno-istorijskih Celina i Celina pod prethodnom zaštitom
2002 – 2003 upućena na rad u Koordinacioni centar Srbije i Crne Gore i Republike Srbije gde radi kao Rukovodilac Sekora za kulturnu baštinu
2003 – 2004 na mestu direktora JP “Beogradska tvrdjava”
2005 – radi u Zavodu za zaštitu spomenika culture grada Beograda u Odeljenju za dokumentaciju
Reference:
• Urbanističko planiranje i zaštita kulturnih dobara:
-saradnja na izradi urbanističkih planova i projekata (Dedinje, Bulevar kralja Aleksandra, Kosančićev venac, GP Beograda 2021…)
– implementacija urbanističkih planova (DUP Knez Mihailove ulice,….)
Projektovanje:
– više idejnih projekata rekonstrukcije objekata pod prethodnom zaštitom u Beogradu
– izrada inicijalnih projekata za donatore (istraživanja, sanacije i restauracije više spomenika kulture na Kosovu i Metohiji)
• Medjunarodna saradnja:
– učestvovala u organizaciji prve Ekspertske misije UNESCO-a na Kosovu i Metohiji (mart 2003)
– organizovala sprovodjenje medjunarodnog projekta zaštite dela živopisa Pećke patrijaršije u saradnji sa NVO “Intersos” iz Rima
– bila član Ekspertske delegacije SR Jugoslavije na VIII Konferenciji UN za standardizaciju geografskih naziva (Berlin, avgust 2002)
– bila član delegacije Srbije i Crne Gore na XXII sednici Ekspertske grupe UN za geografske nazive (NJujork, april 2004)
Upravljanje kulturnim dobrima:
– kao direktor JP “Beogradska tvrdjava” bavila se aktuelnim imovinsko-pravnim pitanjima na Beogradskoj tvrdjavi i izradila predloge mehanizama upravljanja ovim spomenikom kulture
Ostalo:
• član Društva konzervatora Srbije
• član NVO Centar za zaštitu prirodnog i kulturnog nasledja Kosova i Metohije „Mnemosune“
• član Radne grupe Vlade Srbije za očuvanje kulturne baštine na Kosovu i Metohiji