Запослени

 

Директор:  Оливера Вучковић, дипломирани историчар

Помоћник директора:  Ивана Филиповић Јорк, дипл.инг.арх.


СЕКТОР ЗА МАТИЧНУ ДЕЛАТНОСТ
Саша Михајлов, руководилац сектора, виши стручни сарадник,  историчар уметности

Одељење за истраживање и валоризацију

Бојана Ибрајтер Газибара, руководилац одељења, виши стручни сарадник
Александра Дабижић,  виши стручни сарадник, историчар уметности 
Ирена Сретеновић, виши стручни сарадник,  историчар уметности
Ксенија Ћирић, виши стручни сарадник,  историчар уметности
Нела Мићовић, виши стручни сарадник, археолог
Ивана Весковић, стручни сарадник,  историчар уметности
Нада Живковић, виши стручни сарадник,  етнолог
Ана Сибиновић, стручни сарадник,  етнолог

Одсек за документацију

Александар Божовић, стручни сарадник,  историчар уметности
Хајна Туцић, виши стручни сарадник,  историчар уметности
Снежана Неговановић, виши стручни сарадник,  филмски архивиста
Слађана Милојевић, конзерватор
Драгана Раденковић, организатор општих послова

Одељење за архитектонско-конзерваторске послове

др Марина Павловић, руководилац одељења, виши стручни сарадник
Татјана Виденовић,  виши стручни сарадник,  архитекта
Светлана Марковић, виши стручни сарадник,  архитекта
Александра Шевић, виши стручни сарадник,  архитекта
Светлана Димитријевић Марковић, виши стручни сарадник,  архитекта
Љиљана Конта, виши стручни сарадник,  архитекта
Зоран Туцић, виши стручни сарадник,  архитекта
Александар Гавовић, стручни сарадник, архитекта
Александра Врзић, млађи стручни сарадник, архитекта
Лука Прокић,  млађи стручни сарадник
Душица Стевановић, конзерватор
Сузана Лазовић, конзерватор
Срђан Петровић, конзерватор
Оливера Милић, конзерватор

Група за учешће у изради просторних и урбанистичких планова
Јасна Цветић, стручни сарадник,  архитекта
Оливера Петровић, стручни сарадник, просторни планер

Група за Београдску тврђаву
Невенка Новаковић, виши стручни сарадник, архитекта
Раде Мрљеш, стручни сарадник, архитекта


СЕКТОР ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Мирјана Миросавић, руководилац одсека, виши стручни сарадник, економиста
Биљана Савић, организатор општих послова
Николина Илић, организатор општих послова
Зорица Илић, телефониста на кућним централама

Одсек за финансијско-рачуноводствене послове
Јелена Бован, стручни сарадник, информатичар програмер
Гордана Томовић, организатор материјално-финансијских послова
Жељко Рукавина, организатор материјално-финансијских послова