Запослени

 

в.д. директора:  Оливера Вучковић, дипломирани историчар

Помоћник директора:  Ивана Филиповић Јорк, дипл.инг.арх.


СЕКТОР ЗА МАТИЧНУ ДЕЛАТНОСТ
Александра Дабижић, руководилац сектора, виши стручни сарадник, историчар уметности 

Одељење за истраживање и валоризацију
Ирена Сретеновић, руководилац одељења, виши стручни сарадник,  историчар уметности
Ксенија Ћирић, виши стручни сарадник,  историчар уметности
Нела Мићовић, виши стручни сарадник, археолог
Бојана Ибрајтер Газибара, виши стручни сарадник,  историчар уметности
Александар Божовић, стручни сарадник,  историчар уметности
Ивана Весковић, стручни сарадник,  историчар уметности
Нада Живковић, виши стручни сарадник,  етнолог
Ана Сибиновић, стручни сарадник,  етнолог

Одсек за документацију
Хајна Туцић, виши стручни сарадник,  историчар уметности
Саша Михајлов, виши стручни сарадник,  историчар уметности
Снежана Неговановић, виши стручни сарадник,  филмски архивиста
Слађана Милојевић, конзерватор
Драгана Раденковић, организатор општих послова

Одељење за архитектонско-конзерваторске послове
Љиљана Конта, руководилац одељења, виши стручни сарадник,  архитекта
Татјана Виденовић,  виши стручни сарадник,  архитекта
Светлана Марковић, виши стручни сарадник,  архитекта
Александра Шевић, виши стручни сарадник,  архитекта
Светлана Димитријевић Марковић, виши стручни сарадник,  архитекта
Зоран Туцић, виши стручни сарадник,  архитекта
Александар Гавовић, стручни сарадник, архитекта
Александра Врзић, млађи стручни сарадник, архитекта
Лука Прокић,  млађи стручни сарадник
Душица Стевановић, конзерватор
Сузана Лазовић, конзерватор
Срђан Петровић, конзерватор
Оливера Милић, конзерватор

Група за учешће у изради просторних и урбанистичких планова
Јасна Цветић, стручни сарадник,  архитекта
Оливера Петровић, стручни сарадник, просторни планер

Група за Београдску тврђаву
Невенка Новаковић, виши стручни сарадник, архитекта
Раде Мрљеш, стручни сарадник, архитекта


СЕКТОР ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Зоран Филиповић, руководилац сектора, виши стручни сарадник,  правник
Биљана Савић, организатор општих послова
Николина Илић, организатор општих послова
Зорица Илић, телефониста на кућним централама

Одсек за финансијско-рачуноводствене послове
Мирјана Миросавић, руководилац одсека, виши стручни сарадник, економиста
Јелена Бован, стручни сарадник, информатичар програмер
Гордана Томовић, организатор материјално-финансијских послова
Жељко Рукавина, организатор материјално-финансијских послова