ЗБОРНИК РАДОВА СА VII КОНФЕРЕНЦИЈЕ О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ- КУЛТУРНИ ПРЕДЕО


Уредник: Нада Живковић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 2016.године

 


У времену  транзицијске стихије културни предео је у стању сталног ризика од неодговарајуће, неконтролисане урбанизације, дерураризације и неравномерних демографских кретања.  Седма у низу конференција о културном наслеђу под називом Културни предео, одржана у Заводу за заштиту споменика културе града Београда 10.11.2016.године имала је за циљ да укаже на опасности и допринесе прихватању културног предела као квалитетно прихватљивог модела за решавање проблема заштите како материјалног, тако и нематеријалног културног наслеђа, и сходно томе да се у пракси третира као глобални, а не  као збир појединачних ресурса. Истовремено, намера је да се укаже на неопходност прихватања термина у области законских прописа у сврхе целовитијег и адекватнијег односа према овој врсти наслеђа.

Конференција, као и Зборник радова који је прати и који је представљен  на самом скупу, подељена је  на четири тематске целине:
Културни предео- заштита културног наслеђа и природног окружења
Културни предео – нематеријалне вредности
Културни предео – управљање развојем
Културни предео – правна регулатив и имплементација

Одржавање Конференције и публиковање Зборника радова омогућила је Градска управа Града Београда – Секретаријат за културу.

Преузми  ПДФ издање