каталози 2014


Наслов: Спомен црква у Лазаревцу


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда – установа културе од националног значаја
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор текста: Ирена Сретеновић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Александра Ристановић
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Scanner studio, Београд

преузми PDF издање


Наслов: Спомен – чесма Црквенац у Младеновцу


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор текста: Нада Живковић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Александра Ристановић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Scanner studio, Београд

преузми PDF издање


Наслов: Кућа доктора Арчибалда Рајса


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор текста: Ивана Весковић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Александра Ристановић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Scanner studio, Београд

преузми PDF издање


Наслов: Кућа краља Петра


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор текста: Вера Павловић Лончарски
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Александра Ристановић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Scanner studio, Београд

преузми PDF издање


Наслов: Кућа војводе Петра Бојовића


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор текста: Ксенија Ћирић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић, Александра Ристановић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Scanner studio, Београд

преузми PDF издање


Наслов: Споменик Арчибалду Рајсу


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор текста: Александра Дабижић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић, Александра Ристановић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Scanner studio, Београд

преузми PDF издање


Наслов: Споменик и спомен костурница браниоцима Београда 1914-1918.


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор текста: Бојана-Ибрајтер Газибара
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Александра Ристановић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Scanner studio, Београд

преузми PDF издање


Наслов: Споменик палим ратницима 1912 – 1918. у Младеновцу


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор текста: Aна Сибиновић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Александра Ристановић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Scanner studio, Београд

преузми PDF издање


Наслов: Споменик Победник


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор текста: Александар Божовић
Лектура:Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић, Александра Ристановић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Scanner studio, Београд

преузми PDF издање


Наслов: Споменик војводи Вуку


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор текста: Хајна Туцић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Александра Ристановић
Фотографија: Снежана Неговановић
Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Scanner studio, Београд

преузми PDF издање