Јавне набавке 2020. година

2020. година

Набавка тонера

ЈН 03/2020

јавна набавка мале вредности

  1. Позив за подношење понуде
  2. Конкурсна документација

 

Набавка тонера и канцеларијског материјала

 ЈН 02/2020

 Јавна набавка мале вредности

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о обустави поступка – партија 1
4. Одлука о додели уговора – партија 2
5. Обавештење о обустави поступка – партија 1
6. Обавештење о закљученом уговору – партија 2

 

Услуге чишћења пословног простора у Заводу за заштиту споменика културе града Београда

ЈН 01/2020

јавна набавка мале вредности

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавешетење о закљученом уговору