Јавне набавке 2020. година

2020. година

Услуге чишћења пословног простора у Заводу за заштиту споменика културе града Београда

ЈН 01/2020

јавна набавка мале вредности

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавешетење о закљученом уговору

Набавка тонера и канцеларијског материјала

 ЈН 02/2020

 Јавна набавка мале вредности

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација