Јавне набавке 2019

2019 година

Извођење радова на санацији објекта Великог рефрактора Астрономске опсерваторије Београд, Волгина 7 – прва фаза (радови на санaцији кровне куполе, равног крова и фасаде

ЈН 08/2019

отворени поступак

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација

 

 

ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ И РЕСТАУРАЦИЈЕ ГРОБЉА ОСЛОБОДИЛАЦА БЕОГРАДА 1944

отворени поступак

ЈН БРОЈ 07/2019

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ И РЕСТАУРАЦИЈИ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ ЗГРАДЕ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА

отворени поступак

ЈН БРОЈ 06/2019

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И РЕСТАУРАЦИЈИ СПОМЕНИКА “ПОБЕДНИК“ НА БЕОГРАДСКОЈ ТВРЂАВИ

отворени поступак

ЈН БРОЈ 05/2019

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о обустави поступка

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

јавна набавка мале вредности

ЈНМВ БРОЈ 04/2019

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

јавна набавка мале вредности

ЈНМВ БРОЈ 03/2019

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење конкурсне документације бр. 1
4. Измена конкурсне документације – пречишћен текст
5. Измена конкурсне документације
6. Одлуку о додели уговора – партија 1
7. Одлука о додели уговора – партија 2

 

 

НАБАВКА ТОНЕРА И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

јавна набавка мале вредности

ЈНМВ БРОЈ 02/2019

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора – партија 1
4. Одлука о додели уговора – партија 2
5. Обавештење о закљученом уговору – партија 1
6. Обавештење о закљученом уговору – партија 2

 

УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗАВОДУ ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Jавне набавке мале вредности


ЈНМВ БРОЈ 01/2019

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење конкурсне документације бр. 1
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговору