Јавне набавке 2019

2019 година

 

Услуге штампања

ЈН БР 18/2019

јавна набавка мале вредности

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора за партију 1
4. Одлука о додели уговора за партију 2
5. Обавештење о закљученом уговору за партију 1
6. Обавештење о закљученом уговору за партију 2

 

Набавка рачунара и штампача

ЈН БР 17/19

јавна набавка мале вредности

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора за партију 1
4. Одлука о додели уговора за партију 2
5. Обавештење о закљученом уговору за партију 1
6. Обавештење о закљученом уговору за партију 2

 

Услуге туристичке агенције  – Стручно путовање у Париз ради реализације изложбе “Модерна Београда“ и Споменик захвалности Француској Завода за заштиту споменика културе града Београда у Културном центру Србије у Паризу

ЈН БР 16/2019

јавна набавка мале вредности

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Израда техничке документације за санацију и рестаурацију фасада и крова зграде Привредног суда у Београду

ЈН БР 15/2019

Отворени поступак

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Aдаптација и унапређење осветљења на Гробљу ослободилаца Београда 1944

ЈН БРОЈ 14/2019

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

1. Обавештење о покретању поступка
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

 

Извођење радова на санацији објекта Великог рефрактора Астрономске опсерваторије Београд, Волгина 7 – прва фаза (радови на санaцији кровне куполе, равног крова и фасаде) 

JН БРОЈ 13/2019

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понудa

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА

JН БРОЈ 12/2019

јавна набавка мале вредности 

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

 

Израда техничке документације за зграду Команде ваздухопловства у Земуну

JН БРОЈ 11/2019

Отворени поступак

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење конкурсне документације бр. 1
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговору

 

3D ЛАСЕРСКО СКЕНИРАЊЕ ОБЈЕКАТА

ЈНМВ 10/2019

јавна набавка мале вредности 

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

 

Извођење радова на реконструкцији и рестаурацији споменика “Победник“ на Београдској тврђави
ЈН БРОЈ 09/2019
Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понудa

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

 

Извођење радова на санацији објекта Великог рефрактора Астрономске опсерваторије Београд, Волгина 7 – прва фаза (радови на санaцији кровне куполе, равног крова и фасаде

ЈН 08/2019

отворени поступак

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење конкурсне документације
4. Измена конкурсне документације
5. Конкурсна документација – пречишћен текст
6. Додатно појашњење конкурсне документације бр.2
7. Одлука о обустави поступка
8. Обавештење о обустави поступка

 

ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ И РЕСТАУРАЦИЈЕ ГРОБЉА ОСЛОБОДИЛАЦА БЕОГРАДА 1944

ЈН БРОЈ 07/2019

отворени поступак

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ И РЕСТАУРАЦИЈИ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ ЗГРАДЕ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА

отворени поступак

ЈН БРОЈ 06/2019

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И РЕСТАУРАЦИЈИ СПОМЕНИКА “ПОБЕДНИК“ НА БЕОГРАДСКОЈ ТВРЂАВИ

отворени поступак

ЈН БРОЈ 05/2019

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о обустави поступка
4. Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

јавна набавка мале вредности

ЈНМВ БРОЈ 04/2019

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

јавна набавка мале вредности

ЈНМВ БРОЈ 03/2019

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење конкурсне документације бр. 1
4. Измена конкурсне документације – пречишћен текст
5. Измена конкурсне документације
6. Одлуку о додели уговора – партија 1
7. Одлука о додели уговора – партија 2
5. Обавештење о закљученом уговору за партију 1
6. Обавештење о закљученом уговору за партију 2

 

 

 

НАБАВКА ТОНЕРА И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

јавна набавка мале вредности

ЈНМВ БРОЈ 02/2019

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора – партија 1
4. Одлука о додели уговора – партија 2
5. Обавештење о закљученом уговору – партија 1
6. Обавештење о закљученом уговору – партија 2

 

УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗАВОДУ ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Jавне набавке мале вредности


ЈНМВ БРОЈ 01/2019

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење конкурсне документације бр. 1
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговору