Јавне набавке 2018

2018 година

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА – ДИГИТАЛНА ТЕХНИКА
Јавна набавка мале вредности

БРОЈ ЈНМВ 05/2018

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење конкурсне документације бр. 1
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговору


НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
Јавна набавка мале вредности

БРОЈ ЈНМВ 04/2018

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење конкурсне документације бр. 1
4. Додатно појашњење конкурсне документације бр. 2
5. Одлука о додели уговора за партију 1
6. Одлука о додели уговора за партију 2
7. Обавештење о закљученом уговору за партију 2
8. Обавештење о закљученом уговору за партију 1

 


УСЛУГЕ ШТАМПАЊА
Јавна набавка мале вредности

БРОЈ ЈНМВ 03/2018

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Објашњење бр 1
4. Објашњење бр 2
5. Одлука о додели уговора за партију 1
6. Одлука о обустави поступка за партију 2 
7. Обавештење о обустави поступка
8. Обавештење о закљученом уговору


НАБАВКА ТОНЕРА И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
Јавна набавка мале вредности

БРОЈ ЈНМВ 02/2018

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Објашњење бр. 1
5. Измена конкурсне документације
6. Конкурсна документација
7. Одлука о додели уговора за партију 1
8. Одлука о додели уговора за партију 2
9. Обавештење о закљученом уговору за партију 2
10. Обавештење о закљученом уговору за партију 1


Услуге чишћења пословног простора у Заводу за заштиту споменика културе града Београда 

Јавна набавка мале вредности

БРОЈ ЈНМВ 01/2018

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Објашњење бр.1
4. Измена конкурсне документације
5. Конкурсна документација пречишћен текст
6. Објашњење бр. 2
7. Измена конкурсне документације бр. 2
8. Конкурсна документација пречишћен текст бр. 2
9. Објашњење бр. 3
10. Обавештење о закљученом уговору