каталози 2008


Наслов: Кафана “?“


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Милана Јочић, директор
Аутор текста: Нада Живковић
Приредила: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Весић
Графички дизајн: Славиша Шобот
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Штампарија „Раковић“, Београд
Цена: тираж распродат

преузми PDF издање


Наслов: Капетан Мишино здање


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Милана Јочић, директор
Аутор текста: Биљана Мишић
Приредила: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Весић
Графички дизајн: Славиша Шобот
Фотографија: Снежана Неговановић
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Штампарија „Раковић“, Београд
Цена: тираж распродат

преузми PDF издање


Наслов: Конак кнегиње Љубице


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Милана Јочић, директор
Аутор текста: Бојана Ибрајтер-Газибара
Приредила: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Весић
Графички дизајн: Славиша Шобот
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Штампарија „Раковић“, Београд
Цена: тираж распродат

преузми PDF издање

 


Наслов: Кућа породице Жујовић


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Милана Јочић, директор
Аутор текста: Нада Живковић
Приредила: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Весић
Графички дизајн: Славиша Шобот
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Штампарија „Раковић“, Београд
Цена: тираж распродат

преузми PDF издање

 


Наслов: Манастир Павловац


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Милана Јочић, директор
Аутор текста: Зоран Симић
Приредила: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Весић
Графички дизајн: Славиша Шобот
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Штампарија „Раковић“, Београд
Цена: тираж распродат

преузми PDF издање


Наслов: Подручје око Доситејевог лицеја


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Милана Јочић, директор
Аутор текста: Хајна Туцић
Приредила: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Весић
Графички дизајн: Славиша Шобот
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Штампарија „Раковић“, Београд
Цена: тираж распродат

преузми PDF издање


Наслов: Саборна црква


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Милана Јочић, директор
Аутор текста: Ирена Сретеновић
Приредила: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Весић
Графички дизајн: Славиша Шобот
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Штампарија „Раковић“, Београд
Цена: тираж распродат

преузми PDF издање


Наслов: Споменик Незнаном јунаку на Авали


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Милана Јочић, директор
Аутор текста: Хајна Туцић
Приредила: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Весић
Графички дизајн: Славиша Шобот
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Штампарија „Раковић“, Београд
Цена: тираж распродат

преузми PDF издање


Наслов: Споменик на месту смрти деспота Стефана Лазаревића


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Милана Јочић, директор
Аутор текста: Биљана Мишић
Приредила: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Весић
Графички дизајн: Славиша Шобот
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Штампарија „Раковић“, Београд
Цена: тираж распродат

преузми PDF издање


Наслов: Топчидер


Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Милана Јочић, директор
Аутор текста: Ксенија Ћирић
Приредила: Лидија Котур
Лектура и коректура: Татјана Тодоровић
Превод на енглески језик: Јелена Весић
Графички дизајн: Славиша Шобот
Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Тираж: 1000 примерака
Штампа: Штампарија „Раковић“, Београд
Цена: тираж распродат

преузми PDF издање