каталози 2017


Наслов: Београдска задруга


beogradska zadruga naslovna
За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директора
Аутор: Ксенија Ћирић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017

преузми PDF издање


Наслов: Споменик и гробље ослободилаца Београда 1806. године


За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директораgroblje oslobodilaca naslovna
Аутор: Ана Сибиновић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017.

преузми PDF издање


Наслов: Кућа архитекте Јована Илкића у Београду


За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директораkuca arhitekte jovana ilkica
Аутор: Александар Божовић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017.

преузми PDF издање


Наслов: Кућа у којој се родио Димитрије Давидовић


За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директораkuca u kojoj se rodio dimitrije davidovic naslovna
Аутор: Александра Дабижић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017.

преузми PDF издање


Наслов: Кућа Николе Пашића


За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директораkuca nikole pasica
Аутор: Ивана Весковић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017.

преузми PDF издање


Наслов: Кућа Леоне Панајот


За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директораkuca leone panajot naslovna
Аутор: Хајна Туцић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017.

преузми PDF издање


Наслов: Зграда Сеизмолошког завода у Београду


За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директораzgrada seizmoloskog zavoda naslovna
Аутор: Ирена Сретеновић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017.

 

преузми PDF издање


Наслов:Сопотски хан


За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директораsopotski han naslovna
Аутор: Нада Живковић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017.

преузми PDF издање


Наслов: Старо Сајмиште – Логор Гестапоа


За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директораstaro sajmiste naslovna
Аутор: Саша Михајлов
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017.

преузми PDF издање


Наслов:Зграда Аграрне банке


За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директораzgrada agrarne banke naslovna
Аутор: Бојана Ибрајтер – Газибара
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017.

преузми PDF издање