република Србија

Република Србија
У свом раду Завод за заштиту споменика културе града Београда остварује најтешњу сарадњу са:

  • Министарством културе Републике Србије
  • Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
  • Републичким заводом за заштиту споменика културе
  • Осталим регионалним заводима за заштиту споменика културе у Србији
  • Осталим установама културе републичког значаја
  • Београдским универзитетом
  • Универзитетом уметности у Београду
  • Српском академијом науке и уметости
  • Матицом српском

и осталим институцијама релевантним за наш делокруг рада.