Протоколи о сарадњи

2017. Протокол о сарадњи са Дирекцијом за грађевинско земљиште
2015. Протокол о сарадњи са Секретаријатом за привреду
2011. Протокол о сарадњи са Републичким заводом за заштиту споменика културе Београд у вези са споменицима из Првог светског рата на Крфу
2010. Протокол о сарадњи са Градском општином Земун на реализацији пројекта заштите, уређења и коришћења Ливнице „Пантелић“
2010. Протокол о сарадњи са Републичким заводом за заштиту споменика културе Београд
2007. Протокол о сарадњи са Архитектонским факултетом у Београду