Сарадња

Град Београд

У свом свакодневном раду Завод за заштиту споменика културе остварује сарадњу са Управом града Београда, а нарочито са:

  • Кабинетом Градоначелника Града Београда
  • Секретаријатом за културу
  • Секретаријатом за урбанизам
  • Секретаријатом за стамбено-комуналне послове
  • Секретаријатом за информисање
  • Секретаријатом за заштиту животне средине
  • Секретаријатом за привреду

Такође се редовно остварује сарадња са осталим градским установама културе, јавним комуналним предузећима, осталим јавним предузећима и Туристичком организацијом Београда.