Сецесија у старом језгру Земуна

др Снежана Тошева

 

Из рецензије каталога и изложбе Сецесија старог језгра Земуна

 

Богато градитељско наслеђе Земуна сведочи о многим фазама развоја нјразличитијих стилских токова који су се смењивали у његовој богатој историји. Изложба Сецесија старог  језгра Земуна коју је осмислила и приредила Александра Дабижић на најбољи начин указује на једну од фаза његовог развоја и обликовања. Предмет истраживања, као и материјал који ће бити презентован је наслеђе заштићене просторне културно-историјске целине Старог језгра Земуна. Ауторка се одлучила за хронолошки приказ објеката који са једне стране имају културно-историјску и стилску вредност, док су са друге стране значајни по својој амбијенталној вредности и споменичком карактеру, од којих многи имају статус споменика културе. Изложбу прати целовит и прегледан каталог чија је садржина и концепција усклађена са изложеним материјалом.

Иако, по мишљењу ауторке, врло често долази до мешања стилова на истом објекту, што стилску класификацију чини условном, сецесија је значајно обележила градитељство Земуна у периоду од 1900. до 1914. године. И поред удаљености од већих културних целина, сецесија се у Земуну јавља готово истовремено као и у другим европским центрима. Репрезентативни примери изграђени у стилу сецесије у великој мери су допринели обогаћиваљу духа средњоевропске културне целине коју је Земун имао. О том духу најбоље сведочи његово старо језгро које ауторка оцењује као грађевиски хомогену и компактну културно-историјску целину.

Посебно су истакнута и анализирана најкарактеристичнија здања која су својом културно-историјском, естетском и ликовном вредношћу значајно обележила развој сецесије.

Као искусан стручњак у области заштите Александра Дабижић посебно наглашава споменички карактер појединих објеката, као и чињеницу ако су поједина здања девастирана или неадекватно обновљена када су изгубила елементе у стилу сецесије. Поред анализе стилских, типских, архитектонских и амбијенталних карактеристика најзначјнијих примера, на крају каталога дат је и шири приказ објеката по улицама, што даје посебну целовитост и заокруженост читавом пројекту. Текст је обогаћен старим фотографијама, плановима и цртежима, као и новим фотографијама Снежане Неговановић које својим квалитетом истичу лепоту сецесије.

Изложба Сецесија старог језгра Земуна која на најбољи начин промовише вредности градитељског наслеђа, значајна је не само за стручњаке, већ и за ширу јавност. Осим о сецесији, она сведочи и о историји Земуна, као и о знаменитим личностима које су обележиле његов развој. Бољим сагледавањем и вредновањем градитељског наслеђа, изложба коју препоручујемо значајно доприноси изграђивању савеснијег односа према наслеђу. Јер да би јасније дефинисали шта заштићујемо, морамо познавати различите слојеве архитектонско-урбанистичког развоја, о чему најбоље сведочи и ова изложба.  Расветљавајући и указујући на богато градитељско наслеђе у духу сецесије, ауторка је успела да потврди и докаже значајну позицију Земуна на мапи средњоевропских градова. Захваљујући вишеструком значају овог пројекта, надамо се да ће изложба која је пред нама изазвати интересовање како љубитеља историје, тако и стручњака из области заштите културне баштине, јер Земун то сасвим сигурно заслужује.