каталози 2018


Наслов:Црква Светог Духа у Обреновцу


crkva u obrenovcu naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Хајна Туцић
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање


Наслов: Механа Узун Мирка Апостоловића


mehana uzun mirka naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Ана Сибиновић
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање


Наслов: Зграда ПРИЗАД


prizad naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Александар Божовић
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање


Наслов:Палата САНУ


sanu naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Бојана Ибрајтер Газибара
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање


Наслов: Докторова кула


doktorova kula naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Ивана Весковић
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање


Наслов: Народни музеј


narodni muzej naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Ксенија Ћирић
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање


Наслов: Остаци северозападног бедема римског каструма
на простору уз чесму Мехмед паше Соколовића


bedem naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Нела Мићовић
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање


Наслов:Бањички логор


banjicki logor naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Нада Живковић
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање


Наслов: Лапидаријум у Великом барутном магацину
Збирка римских камених споменика Народног музеја у Београду


lapidarijum naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Веселинка Нинковић
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Небојша Борић, фотодокументација Народног музеја у Београду
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање


Наслов:Николајевска црква у Земуну


nikolajevska crkva naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Александра Дабижић
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Оливер Цвијовић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање