Велика школа 1808-1813

Публикације
Име аутора: Милојко Гордић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 2004
Према речима аутора овај монографски приказ представља својеврсни збир информација, сазнања и тумачења о два објекта Велике школе и њиховим функцијама кроз дужи временски период.

Уз ликовне и графичке прилоге могуће је приближити време Првог српског устанка, али и сачуване објекте са њиховим урбаним окружењем.

Посебан акценат стављен је на личност Ивана Југовића, идејног творца, оснивача и првог учитеља Велике школе.

Посебним поглављима обрађен је историјат Велике школе као просветне установе, објекти у којима је била смештена, као и њихово историјско окружење.

Књига је допуњена регисторм личности, места, догађаја, установа и предмета, као и богатом историјском фотодокументацијом.