Успон Београда 2

Име аутора: Миливоје М. Костић, приредиле: Олга Латинчић и Гордана Гордић
Издавач: Историјски архив Београда и Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 1994
Цена: тираж распродат
Књига Успон Београдаје својеврсна збирка прича о банкарима, трговцима и занатлијама Београда из друге половине 19. и са почетка 20. века.Садржи 54 биографије значајних привредних личности, које је сакупио и обрадио Миливоје М. Костић, такође трговац и банкар.У овим биографијама могу се наћи подаци о пореклу, породицама и заслугама београдких добротвора – подизању задужбина и споменика, оснивању хуманитарних фондова.

Књига је допуњена и Регистром имена, фотодокументацијом пословних зграда и породичних кућа и списком улица и тргова са подацима о настанку и променама назива.