СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ СТАРОГ ЈЕЗГРА ЗЕМУНА

аутор: Александра Дабижић
година издања: 2006.
САДРЖАЈ

1.00 Старо језгро Земуна – историјски развој:

1. 10. Почетна фаза савременог развоја Земуна
1. 20. Постепен раст и оформљавање Језгра у другој половини ХVIII века
1. 30. Развој Језгра у току ХIX и на почетку ХХ века
1. 40. Изградња Језгра у периоду 1918-1966.
1. 50. Стање заштите Старог језгра 1967-2003.
1. 60. Преглед извора

2.00 Опште карактеристике архитектонског наслеђа Језгра

3.00 Типске и стилске одлике архитектонских објеката Језгра

310. Стамбене зграде:
3.11. Приземнице издужене основе са ужом страном на улици
3.12. Приземнице издужене основе са широм страном на улици
3.13. Високопартерне куће
3.14 Једноспратне стамбене и стамбено-пословне зграде

3.20. Јавни објекти:
3.21. Утврђења
3.22. Војне зграде
3.23. Управне зграде и зграде јавних установа
3.24. Школске зграде и зграде просветно-културне намене
3.25. Зграде установа културе
3.26. Болнице
3.27. Привредне зграде
3.28. Хотели
3.29. Цркве
3.30. Меморијални споменик
3.31. Јавни споменици и скулптуре

3.40 Стилска анализа архитектонског наслеђа Језгра

4.00 Гардош од 1521. до наших дана
4.10. Амбијенталне и архитектонске вредности простора
4.20. Визуелне вредности простора
5.00 Зачетак и отварање првих шеталишта Земуна:
5.10. Градски парк
5.20. Кеј на Дунаву
5.30. Парк на Гардошу

6.00 Тргови у Језгру

7.00 Каталог архитектонских објеката Језгра

8.00 Историјски планови развоја Језгра

9.00 Прикази Језгра на гравирама

10.00 Стари бунари и урбани мобилијар

11.00Графички прилози:
11.10 План Београда- положај Језгра
11.20 Карта просторних потцелина и блокова
11.30 Карта споменика културе
11.40 Карта валоризације простора
11.50 Карта валоризације објеката
12.00 Језгро, данас