Палата Савезног извршног већа у Новом Београду

Име аутора: Биљана Мишић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд, 2011.
Монографија „Палата Савезног извршног већа у Новом Београду” аутора историчара уметности Биљане Мишић, стручног сарадника Завода за заштиту споменика културе града Београда, посвећена је једном од најрепрезентативнијих остварења послератне архитектуре Београда и Југославије. Објекат је представљен на свеобухватан начин, од најраније прошлости простора на којем је подигнут, хронологије изградње од 1948. до 1961. године и друштвених околности у којима је настајао, преко анализе његових архитектонских и урбанистичких карактеристика, до приказа ентеријера и збирке уметничких дела која се у њему налазе. Монографија „Палата Савезног извршног већа у Новом Београду“ представља изузетан допринос проучавању послератне архитектуре Србије и Београда, потом сложених историјских, друштвено-политичких и уметничких појава у новијој историји.