Јавни споменици и спомен обележја колективно памћење и /или заборав


Уредник: Нада Живковић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд, 2014


Избором теме за пету конференцију Јавни споменици и спомен обележја колективно памћење и /или заборав, која је одржана 07.11.2014.године, Завод се, поред других, многобројних активности, придружио обележавању стогодишњице од почетка Првог светског рата са циљем да се из различитих углова сагледа феномен материјализовања и очувања меморије, како у контексту времена настајања тако и његове пројекције и импликације на време садашње и будуће.
Препознавање и очување аутентичне материјалне и нематеријалне поруке споменика и спомен обележја је професионална обавеза свих који се на различите начине баве њима и предуслов за  квалитетан опстанак.

Радови на Конференцији су подељени у  четири тематске области:
1. Јавни споменици и спомен обележја – значење и естетичност
2. Јавни споменици и спомен обележја посвећени Првом светском рату
3. Јавни споменици и спомен обележја у контексту времена и места
4. Очување и одржавање јавних споменика и спомен обележја

На Конференцији је представљен и Зборник радова Јавни споменици и спомен обележја колективно памћење и /или заборав.

Зборник прати концепт Конференције и представља радове према задатим тематским областима.

преузми ПДФ издање