Београдска тврђава

 

Име аутора: Марко Поповић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда и Републички завод за заштиту споменика културе
Место и година издања: Београд 1995

Књига Београдска тврђава представља сажету историју утврђења од оснивања античког Сингидунума, преко словенског Београда до улоге Београдске тврђаве у 19. и 20. веку.Њен вишевековни развој сагледан је кроз бројне сачуване историјске изворе и резултате археолошких истраживања.

Посебан акценат је стављен на проучавање развојних токова фортификација у ширим, европским, оквирима и то од античког утврђеног логора – каструма, преко утврђења седњовековног града, до савремене бастионе артиљеријске тврђаве.

Књига је штампана на српском и енглеском језику.