АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА заштита као процес или модел


Уредник:Нада Живковић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд, 2015


Шеста у низу конференција о културном наслеђу под називом Архитектура и урбанизам после Другог светског рата – заштита као процес или модел, одржана је 12.11.2015.године у просторијама  Завода за заштиту споменика културе града Београда.

Циљ Конференције је  да се сагледају и преиспитају досадашњи стручни ставови о значају очувања послератне архитектуре и урбанизма. Циљ је, такође, и формирање  чврстог референтног оквира за дефинисање нове политике заштите и ревалоризацију материјалног културног наслеђа  заснованог на временској дистанци, културно-историјској и социо-антрополошкој анализи, документованости и критеријумима који се тичу архитектонског и урбанистичког квалитета, идејне и техничке иновативности и самосвојности дела.

Радови су подељени на четири тематске области :

–          архитектура и урбанизам као сведоци времена
–          Нови Београд – од идеје до остварења
–          очување и заштита послератног градитељства – став или интерес
–          презентација послератне архитектуре

На Конференцији је представљен и Зборник радова који прати  њен концепт  и представља радове према задатим тематским областима.

преузми ПДФ издање